LT EN RU
Naujienos

Nesąžiningi vežėjai prarado atmintį? (tik nariams)

2021 sausio 06

„Linavos“ prezidiumo nario Romo Vosyliaus vadovaujama „Linavos“ sudarytų sutarčių finansinio pagrįstumo ir teisėtumo vertinimo darbo grupė per 2016-2020 metus sugrąžino į „Linavos“ sąskaitą 745589,96 eurų. Tačiau tokia situacija gerokai erzina kai kuriuos veikėjus ir įtraukia vežėjus į tuščias diskusijas.

 Manipuliuojant esamais faktais pastaruoju metu viešumoje bandoma paskleisti abejones dėl skolų išieškojimo bendrovės „Skolų valdymo konsultacijos“ (SVK) veiklos – neva ji buvo kažkieno proteguota ar neskaidriai veikė. Todėl norime priminti visiems vežėjams akivaizdžius faktus, o kai kuriems nesąžiningiems veikėjams – „atgaivinti“ atmintį.

 2016 metų sausį prezidiumo posėdyje, kuriam pirmininkavo tuometinis prezidentas Erlandas Mikėnas, dalyvaujant prezidiumo nariams J.Misiūnui, A. Rutkauskui, A.Motiejūnui, R.Martinavičiui, I.Stančinskajai, R.Vosyliui, D.Abramavičiui ir V.Smaidžiūnui, tuometiniam asociacijos generaliniam sekretoriui V.Milėnui bei Revizijos komisijos nariams A.Monkevič, M.Kapleriui ir A.Mecelienei buvo priimtas sprendimas pasirašyti sutartį su bendrove „Skolų valdymo konsultacijos“. „Už“ tuomet balsavo 7, susilaikiusių ir prieš balsuojančių nebuvo. Už šį sprendimą tuomet nebalsavo tik J.Misiūnas, kuris trumpam buvo palikęs salę. Šie faktai yra užfiksuoti „Linavos“ posėdžio protokole Protokolas-2016-01-20-Nr.-32279.pdf (linava.lt) Kitaip tariant, tiek E.Mikėnas, tiek A.Rutkauskas patys pritarė sutarties sudarymui su „Skolų valdymo konsultacijos“ dar 2016 metų pradžioje.

 Vadovaujantis šiuo prezidiumo sprendimu, 2016 metų sausio 27 dieną „Linava“ pasirašė sutartį su skolų išieškojimo bendrove.

 2016 metais liepos mėnesį tuometinis generalinis sekretorius prezidiumo nariams jau pristatinėjo „Skolų valdymo konsultacijos“ darbo rezultatus. Darbo grupė buvo bendrovei pateikusi skolininkų sąrašą, kuris vėliau buvo papildytas dar keliais skolininkais. Tuometiniame prezidiumo posėdyje kalbėta, kad padidėjus darbo apimtims, buvo prašoma padidinti bendrovės gaunamą sėkmės mokestį. Tuomet visas prezidiumas vienbalsiai balsavo už tai, kad būtų pasirašyta sutartis su UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ numatant 10 proc. maržą, atskirais atvejais, pritariant prezidiumui – ir didesnę. O atvejui su Baltijos-Amerikos klinika nutarta taikyti 20 proc. maržą. Tuomet prezidiumo posėdyje pirmininkaujant Erlandui Mikėnui dalyvavo V.Bučisnkas, B.Geležiūnas, R.Martinavičius, J.Misiūnas, A.Motiejūnas, A.Rutkauskas, I.Stančinskaja, M.Svirko, A.Telmentas,  R.Vosylius. Vadinasi, aršiausi kritikai patys priėmė sprendimus dėl „Skolų valdymo konsultacijos“ sutarties ir atlygio dydžio.  Posėdžio protokolą galima rasti čia: Protokolas-2016-07-27-Nr.-5290.pdf (linava.lt)

 Dar kartą bendrovės „Skolų valdymo konsultacijos“ sutarties klausimas buvo svarstytas jau 2019 metais spalį. Tuomet išklausytas bendrovės vadovas ir 9 prezidiumo balsais priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo ir nustatyti sėkmės mokestį priklausomai nuo asociacijos atgautų sumų. Čia galima rasti detalesnę informaciją prezidiumas1023.pdf (linava.lt)

 Įvertinus išdėstytus faktus, akivaizdu, kad garsiausiai šaukiantys dėl skolų išieškojimo bendrovės sutarties sąlygų yra tiesiogiai susiję su pasirašytomis sutartimis ir tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus. Todėl dabar bandymai kelti klausimus ir drumsti vandenį labai panašūs į bandymą tiesiog apkaltinti kitus asmenis dėl savo padarytų sprendimų. Panašu, kad veiklos efektyvumas ir į asociaciją sugrįžusios lėšos labai smarkiai erzina tuos, kurie nenorėjo, kad būtų išieškotos skolos iš bendrovės „Solaris Baltic“.

 Asociacija „Linava“ dar kartą ragina vežėjus nepasiduoti įvairioms provokacijoms, o susidarant nuomonę vadovautis faktais, o ne melagystėmis.