LT EN RU
Naujienos

Nuo šiandien įsigalioja privalomas transporto priemonių grąžinimas ir kabotažo operacijų „atvėsimo“ laikotarpis

2022 vasario 21

Primename, kad nuo 2022 m. vasario 21 d. Europos Sąjungos valstybėse pradedamas taikyti EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje (toliau – Reglamentas).

Šiame Reglamente nustatyta daug naujų pakeitimų, susijusių su bendrosiomis profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisyklėmis bei bendrosiomis patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklėmis.

Bene šiuo metu aktualiausi vežėjams pasikeitimai, nustatyti šiame Reglamente – privalomas sunkvežimių gražinimas į registracijos valstybes kas 8 savaites bei taip vadinamas „atvėsimo“ laikotarpis atliekant kabotažo operacijas.

Privalomas sunkvežimių gražinimas Reglamente nurodomas reikalavimas „organizuoti savo transporto priemonių parko veiklą taip, kad būtų užtikrinta, jog įmonės turimos transporto priemonės, kurios naudojamos tarptautiniam krovinių vežimui, grįžtų į vieną iš veiklos centrų toje valstybėje narėje ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo išvažiavimo iš jos“. Atkreipiame dėmesį, kad toks reikalavimas nustatytas įmonės įsisteigimo valstybėje narėje.

Taip pat, nuo vasario 21 d. pradedamo taikyti Reglamente  nustatytas papildomas apribojimas. „Vežėjams neleidžiama atlikti kabotažo operacijų ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone toje pačioje valstybėje narėje keturias dienas po kabotažo operacijos, atliktos toje valstybėje narėje, pabaigos.“

Šiuo pakeitimu nustatomas taip vadinamas „atvėsimo“ laikotarpis kitoms kabotažo operacijoms, kurio trukmė – 4 dienos po paskutinės kabotažo operacijos konkrečioje valstybėje narėje. Per šį laikotarpį neleidžiama vykdyti kabotažo toje pačioje valstybėje narėje, tačiau nedraudžiama vykti į kitą valstybę narę (su kroviniu ar be jo) ir joje vykdyti kabotažą (atitinkamai 3 operacijas per 7 dienas ar 1 operaciją per 3 dienas) arba vykdyti tarptautinius vežimus.

Minėtus reikalavimus Lietuva, kartu su kitomis ES valstybėmis-narėmis yra apskundusi ES Teisingumo teismui. Deja šis skundas dar nepradėtas nagrinėti.