LT EN RU
Naujienos

Nutarimas dėl etikos kodekso patvirtinimo

2021 vasario 11

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ („Asociacija“) prezidiumas, vadovaudamasis Asociacijos įstatų, įskaitant, bet neapsiribojant, 4.2, 4.6, 5.3, 5.14, 9.1, 9.11 punktais, Asociacijos prezidiumo darbo reglamentu, ir atsižvelgdamas į tai, kad yra itin svarbu aiškiai apibrėžti veiklos ir elgesio principus, kurių turi laikytis Asociacija, Asociacijos nariai (įskaitant kandidatai į Asociacijos narius), jų valdymo organai ir darbuotojai, siekiant konstruktyvaus bendradarbiavimo, transporto sektoriaus reputacijos gerinimo, garbingo, efektyvaus, skaidraus ir sąžiningo transporto verslo vystymo bei plėtojimo, nutaria:

1. Patvirtinti Asociacijos etikos kodeksą (1 priedas).
2. Nustatyti, kad šis nutarimas ir juo patvirtintas Asociacijos etikos kodeksas įsigalioja ir yra privalomas nuo šio nutarimo priėmimo dienos.
3. Įpareigoti Asociacijos generalinį sekretorių Zenoną Buivydą pranešti Asociacijos nariams apie etikos kodeksą ir jo įsigaliojimą.
4. Pavesti Asociacijos generaliniam sekretoriui Zenonui Buivydui organizuoti etikos komisijos darbo reglamento projekto parengimą.

Prezidentas Romas Austinskas

Nutarimo skenuota kopija: Nutarimas 2021-02-10 Nr. 12-256