LT EN RU
Naujienos

Panevėžio regione išrinktas naujas prezidiumo narys

2018 vasario 13

Vasario 13 d. Anykščiuose vyko Panevėžio regiono pakartotinis susirinkimas. Jo metu į prezidiumą išrinktas Arvidas Pajuodis.

Susirinkimas prasidėjo leidžiant pirmajam pasisakyti generaliniam sekretoriui Tomui Garuoliui, kuris iš karto po to išvyko į trišalės tarybos posėdį. Generalinis sekretorius aptarė sekretoriate vykstančius procesus, kurių metu siekiama optimizuoti veiklą, sutaupyti kaštų, taip pat adaptuoti sekretoriato veiklą, kad ji būtų maksimaliai palanki vežėjams. Papasakota apie darbą su valstybinėmis institucijomis, profesinėmis sąjungomis, siekiant vežėjams aktualių sprendimų.

Vėliau esamos kadencijos prezidiumo narys Julius Misiūnas pristatė nuveiktus darbus, veiklą Profesinio ugdymo komitete, vežėjų draudimo bendrovės steigimo būtinybę. Papasakota apie pasiektus rezultatus, laukiančius iššūkius.

Kitas klausimas – prezidiumo narių rinkimai. Į prezidiumą pasiūlyti Julius Misiūnas, Jūratė Šataitė, Arvydas Pajuodis, Raimundas Jašinskas ir Sigitas Buinauskas. Kandidatuoti sutiko J. Misiūnas ir A. Pajuodis.

Kol kandidatai atlikinėjo formalumus, kalbėjo prezidentas Erlandas Mikėnas. Aptartos sekretoriatui skiriamos užduotys ir veiklos kryptys. Kalbėta ir apie prezidiumo darbą. Taip pat E. Mikėnas pristatė veiklą savo kadencijos metu ir svarbiausius nuveiktus darbus bei laukiančius iššūkius. Aptarti planai dėl Draudimo bendrovės steigimo, valstybinių institucijų iniciatyvų keisti tolimųjų reisų vairuotojų apmokestinimo tvarką, eilių Lietuvos-Baltarusijos pasienyje sprendimo paieškų. Kalbėta ir kitais vežėjams aktualiais klausimais.

Tuomet vyko prezidiumo nario rinkimai. Balsų skaičiavimo pirmininkas informavo, kad į prezidiumą išrinktas Arvidas Pajuodis. Jis surinko 21 balsą, J. Misūnas – 13.

Į Revizijos komisiją regionas pasiūlė Aušrą Mecelienę. Po to su regiono vežėjais bendravo ir steigiamos draudimo bendrovės vadovas. Jis pristatė draudimo bendrovės steigimo niuansus ir atsakė į visus vežėjams aktualius klausimus.

Keltas klausimas dėl reikalavimų kandidatams į prezidentus ir prezidiumo narių skaičiaus. Pristatyti numatomi pakeitimai, aptarti prezidiume. Siūloma, kad asociacijos „Linava“ prezidentu galėtų tapti ne tik vežėjų atstovas. Pakviesta visus diskutuoti šiuo klausimu ir išsakyti regiono nuomonę. Panevėžio regiono nariai nepritarė įstatų pokyčiams.

Panevėžio regioniniame susirinkime dalyvavo viceprezidentas Vytas Bučinskas, Revizijos komisijos atstovė Aušra Mecelienė. Susitikimo metu su praėjusiais gimtadieniais pasveikinti regiono atstovai ir ilgametis asociacijos darbuotojas Valdas Kazlauskas.