LT EN RU
Naujienos

Panevėžio regiono vežėjai aptarė verslo aktualijas

2012 kovo 27

Kovo 27 d., Panevėžyje susirinkę Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ nariai aptarė iškilusias problemas Rusijoje ir Baltarusijoje, svarstė šių metų asociacijos biudžeto gaires ir išklausė regionui atstovaujančio prezidiumo nario, asociacijos prezidento ir generalinio skeretoriaus ataskaitas.

Vežėjų susirinkime dalyvavęs Panevėžio regiono VKTI atstovas Ramūnas Žukauskas, pristatė patvirtintas kelių transporto licencijavimo taisykles, kuriose numatyti nauji reikalavimai dėl transporto stovėjimo vietos, nepriekaištingos vežėjo reputacijos, finansinės būklės.  Nauji reikalavimai pateikiami transporto įmonėms ir dėl stovėjimo aikštelės. Ji turi būti asfaltuota ar bent padengta betono danga, negali būti deklaruojama kur nors gatvėje.

Prezidiumo nario ataskaitą pristatė šiam regionui atstovaujantis Julius Misiūnas. Jis aptarė UAB „Linavos servisas“ veiklos sustabdymo aplinkybes, pristatė atliktus veiksmus pertvarkant asociacijos veiklą, atlikto asociacijos audito rezultatus.

Aktualias problemas Rusijoje ir Baltarusijoje pristatė asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius, pranešime pažymėjęs, kad verslo santykių prasme su kaimynine Baltarusija buvo iškilusi grėsminga situacija, nes Europos Sąjunga ėmė taikyti šios šalies įmonėms ekonomines sankcijas. Didžioji dalis iš 29 įmonių esančių sąraše tiesioginių verslo santykių su Lietuvos įmonėmis neturi, tad didesnės grėsmės vežėjams neturėtų kilti.

Kur kas gilesnė problema iškilo Rusijoje, kurios Dūmoje buvo svarstytas įstatymas numatantis griežtas bausmes užsienio vežėjams už trečiųjų šalių leidimų neturėjimą iki 500 tūkst. rublių bei kitos didelės baudos už kitus pažeidimus.

Asociacijos „Linava“ vadovų susitikimuose su Užsienio reikalų ministerijos pareigūnais sutarta imtis visų būtinų veiksmų šiai problemai spręsti ir kreiptis į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) bei Tarptautinę vežėjų sąjungą IRU dėl kuo greitesnės jų reakcijos į susiklosčiusią padėtį.  Tokių baudų taikymas,  Lietuvos vežėjų nuomone, pažeidžia laisvos ir sąžiningos konkurencijos principus, kurie įtvirtinti PPO narių tarpusavio įsipareigojimuose. Su Užsienio reikalų ministerija sutarta koordinuoti bendrus veiksmus šiuo klausimu dirbant su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis.

Asociacijos pusmečio veiklos rezultatus ir ateities darbus aptarė asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis. Pasak jo,  atstatytas asociacijos veiklų gyvybingumas, imasi reikaimų taupymo ir reorganizavimo priemonių. Šią savaitę Tarptautinė vežėjų sąjunga IRU pradėjo išsamų asociacijos veiklos auditą, kurio išvadomis bus vadovaujamasi prižiūrint TIR sistemą.

V. Adomaitis pažymėjo, kad asociacija dirba pelningai ir yra sudariusi aiškų finansinių įsipareigojimų vykdymo grafiką. Kaip vieną iš svarbiausių  ateities darbų vadovas mato tolesnį asociacijos „Linava“ veiklos efektyvinimą, aktyvesnį vežėjų interesų atstovavimą užsienio šalyse ir Lietuvoje.

Regioniniame susirinkime nagrinėti nauji įstatų pakeitimai, kurie bus teikiami Kongresui.

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovas spaudai
Gytis Vincevičius