LT EN RU
Naujienos

Paskelbta asociacijos „Linava“ pakartotinio XXIX kongreso vieta ir laikas

2016 gegužės 16

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Vytautas Milėnas, vadovaudamasis įstatais, paskelbė pakartotinio asociacijos „Linava“ XXIX kongreso laiką ir datą.

Vadovaujantis asociacijos „LINAVA“ įstatų 7.14. punktu, prezidiumas privalo sušaukti pakartotinį kongresą ir jis turi įvykti per vieną mėnesį nuo neįvykusio pirmojo kongreso datos. Apie pakartotinį kongresą privalo būti paskelbta viešai ne vėliau kaip likus dešimčiai dienų (Įstatų 7.7. punktas).

Atsižvelgiant į tai, kad asociacijos „LINAVA“ prezidiumas šio sprendimo priėmimo dienai nėra paskelbęs apie pakartotinio kongreso datą, o prezidiumo posėdis vis dar nėra numatytas, darytina išvada, kad asociacijos prezidiumas nebeturi galimybės laikantis Įstatų 7.7. punkte numatyto termino sušaukti pakartotinio asociacijos „LINAVA“ kongreso. Todėl vadovaujantis Įstatų 7.14. punkte generaliniam sekretoriui suteikta teise bei siekiant stabilizuoti asociacijos „LINAVA“ veiklą, atsižvelgiant į tai, kad pagal LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punktą per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos privalėjo, tačiau vis dar nėra, patvirtinta asociacijos finansinės veiklos ataskaita, generalinis sekretorius paskelbė pakartotinio kongreso vietą ir laiką.

Pakartotinis kongresas vyks gegužės 31 d. 11:00 (registracija nuo 10:00) Aleksandro Stulginskio Universiteto Iškilmių salėje. (Studentų g 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj.).

Darbotvarkė: 

1.       Asociacijos „Linava“ prezidento ataskaita.

2.       Asociacijos „Linava“ 2015 m. finansinės veiklos ataskaita.

3.       Asociacijos „Linava“ revizijos komisijos ataskaita.

4.       Asociacijos „Linava“  revizijos komisijos narių rinkimai.

5.       Nutarimų priėmimas, narių pasisakymai ir pasiūlymai.

5.1.       Dėl prezidento darbo užmokesčio dydžio pakeitimo.

Priedai:

  1. Atmintinė dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti įmonę asociacijos „LINAVA“ XXIX pakartotiniame Kongrese.
  2. Įgaliojimo pavyzdys.