2012 spalio 26

Patikslinta informacija dėl paraiškų ES paramai dėl vairuotojų privalomųjų mokymų pagal 95 kodą pateikimo


Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ planuoja teikti paraišką finansavimui iš Europos Sąjungos gauti pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Jeigu jūsų įmonės vairuotojams iki 2014 rugsėjo mėn. reikia įgyti 95 kodo kvalifikaciją, tai šis projektas yra kaip tik jums, nes pagrindinė jo veikla bus vairuotojų mokymai pagal 95 kodą. Jums siūloma galimybė gauti dalinį finansavimą šiems darbuotojų mokymams. Be to, jeigu jūsų darbuotojus domina kitokio pobūdžio mokymai – juos taip pat galima nurodyti ir dalinai finansuoti.

Norime plačiau informuoti apie numatytą dalyvavimo projekte procedūrą:
• Projekto teikėja yra asociacija „LINAVA“;
• Jūsų įmonė taps projekto partneriais ir siųs darbuotojus į mokymus;
• Jūsų įmonė turi pateikti visus reikiamus dokumentus iki spalio 31 d. Nurodytus dokumentus privaloma pateikti pagal ES projektų finansavimo reikalavimus;
• Mokymai vyks įvairiuose Lietuvos miestuose ir tuose mokymo centruose, kurie pasiūlys mažiausią mokymų kainą;
• Mokymai vyks nuo 2013 m. kovo mėn. iki 2014 m. rugsėjo pab.;
• Su Jumis bus suderintas individualus įmonės darbuotojų mokymų tvarkaraštis ir parinktas tinkamiausias laikas, neatitraukiant visų darbuotojų nuo darbo vienu menu;
• Jūsų įmonė taip pat turi užpildyti pridedamą darbuotojų sąrašą kartu su mokymais, kokių jiems reikės.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

1. Įmonės įstatų kopija (apvalus antspaudas, „kopija tikra“ antspaudas, vadovo vardas, pavardė, pareigos, data ir parašas). PASIRAŠYTI VISI LAPAI!
2. Laisvos formos raštas apie vidutinį-sąrašinį darbuotojų skaičių už 2011 metus (pridedame rašto formą)
3. 2011 metų balansas (apvalus antspaudas, „kopija tikra“ antspaudas, vadovo vardas, pavardė, pareigos, data ir parašas)
4. 2011 metų pelno-nuostolių ataskaita (apvalus antspaudas, „kopija tikra“ antspaudas, vadovo vardas, pavardė, pareigos, data ir parašas)
5. Užpildyta pridedama lentelė apie įmonės darbuotojų mokymų poreikį (galite atsiųsti el.paštu, nereikia pasirašyt)

Visus dokumentus prašome siųsti VšĮ „Consensus Europae“, Šv.Ignoto 5, 01144 Vilnius. Ant voko užrašykite „DOKUMENTAI DALYVAVIMUI ES PARAMOS MOKYMAMS PROJEKTE“.
Daugiau informacijos suteiks Simonas Žunda, projektai@linava.lt, tel. 8 659 59569.

Pridedama:
Informacija apie mokymus
Rašto apie vidutinį-sąrašinį darbuotojų skaičių už 2011 metus forma
Pageidaujamų apmokyti darbuotojų sąrašo forma