LT EN RU
Naujienos

Pirmieji „Linavos“ prezidento Romo Austinsko metai

2020 gegužės 21

2020 metų gegužės 15 dieną sukako metai nuo to laiko, kai „Linavos“ prezidentu buvo išrinktas Romas Austinskas. Praėjus pusei kadencijos Romas Austinskas dirba įvykių sūkuryje – vežėjams šiandien ypač sunkus laikas, kuomet kasdien reikia spręsti naujas kylančias problemas. „Linavos“ prezidentas šiandien kalba apie pokyčius, kurie asociacijoje įvyko per pastaruosius metus:

„Pirmieji metai buvo pažymėti didelių pokyčių. Naujovės didžiąja dalimi buvo pozityvios, gerinančios „Linavos“ reputaciją. Negaliu sakyti, kad tai būtent mano nuopelnas, tačiau kiekvienas komandos narys ir jo požiūris nulemia galutinį rezultatą.

Bendras darbas

„Linavos“ valdymo struktūra yra panaši į mūsų valstybės valdymo schemą. Prezidentas, kuris užsiima užsienio politika, vadovauja prezidiumui, kuris nustato veiklos kryptis tarp Kongresų. Todėl man teko pareiga organizuoti prezidiumo darbą ir ieškoti sutarimo bei sprendimų  tarp skirtingus regionus, verslo modelius ir skirtingus vežėjus atstovaujančių prezidiumo narių. Nuo prezidiumo priimtų sprendimų priklauso „Linavos“ „vyriausybės“ (sekretoriato) darbas – jiems tenka atlikti deleguotus darbus. Todėl realiai visuose darbuose dalyvauja visos valdymo struktūros – nuo prezidento iki sekretoriato darbuotojų. Todėl visi pasikeitimai, apie kuriuos aš kalbu, yra bendro darbo rezultatas.

„Linavos“ prezidentas vadovauja prezidiumo darbui. Prezidiumas renkamas visų vežėjų balsais, todėl tai nėra įmonės vadovo ir pavaldinių santykis. Prezidiume ieškome bendrų sprendimų, diskutuojame ir tariamės. Diskusijos būna karštesnės ar ramesnės, tačiau tai, mano įsitikinimu, taip pat yra pasiekimas. Taip mes mokomės dirbti ir ieškoti sprendimų, o ne kelti problemas ir konfliktus.

Neskolinga VMI

Vienas iš svarbių pokyčių per šiuos metus – „Linavos“ mokestinė situacija. Deja, bet „Linava“ turėjo mokestinių ginčų, kurie šiandien jau yra pasibaigę, o visi nustatyti įsiskolinimai yra grąžinti. Manau, tai didelis ir svarbus pasiekimas asociacijai, atstovaujančiai vežėjus diskusijose su valstybės institucijomis ir politikais. Tokia situacija leidžia kalbėti apie gerėjančią reputaciją ir didesnes galimybes visiems vežėjams.

Strateginės kryptys

„Linavos“ prezidiumas patvirtino „Linavos“ veiklos strategiją. Šis dokumentas numato pagrindines „Linavos“ veiklos kryptis, kurios padėtų ieškoti vežėjams palankesnių sprendimų organizuojant asociacijos veiklą. Joje numatyta ne tik gerinti ryšius su valstybės institucijomis, ieškoti vežėjams palankesnių sprendimų Europos Sąjungoje, bet ir gerinti asociacijos teikiamas paslaugas vežėjams.

Matau, kad šiandien asociacijai labiausiai trūksta tiesioginio ryšio su vežėjais. Todėl viena iš svarbiausių strateginių krypčių yra vertės vežėjams kūrimas. Tai ne tik leis vežėjams pajusti narystės asociacijoje naudą, bet ir stiprins vienybę ir bendruomeniškumą. Tokia situacija tikrai leistų sustiprinti transporto verslą, o tai reiškia – ir vežėjų gerovę.

Mažėja teisminių procesų

Džiaugiuosi, kad pavyko pažaboti teismų procesų laviną tarp „Linavos“ narių. Ne vienerius metus „Linava“ garsėjo nesibaigiančiais teismų procesais, tačiau dabar, mano įsitikinimu, situacija stabilizuojasi ir daugiau laiko galima skirti tiesioginiams darbui, o ne teisinėms procedūroms.

Taip pat džiugina ir tai, kad „Linava“ palaipsniui valosi ir kitose srityse. Sudarytų sutarčių finansinio pagrįstumo ir teisėtumo vertinimo darbo grupė pristatė savo darbo rezultatus – per ketverius darbo grupės veiklos metus iš skolininkų išieškota daugiau kaip 700 tūkst. eurų, kurie sugrįžo į „Linavos“ sąskaitą.

Reikia pripažinti, kad ne visi galbūt patenkinti tokia situacija, išgirstame nepasitenkinimo vykstančiais pokyčiais, tačiau noriu atkreipti, kad „Linava“ yra valdoma demokratiniais principais – dauguma nulemia priimamus sprendimus. Džiaugiuosi, kad dauguma besikeičiančia situacija yra patenkinta, tai reiškia, kad mes einame teisingu keliu, naudingiausiu vežėjams.

Atgautas pasitikėjimas

Dar vienas teigiamas pasikeitimas – šiandien su „Linavos“ atstovais kaip su partneriais kalbasi realiai visos valstybės institucijos. Ką tik kalbėjau su Valstybinės darbo inspekcijos atstovu, kuris pabrėžė, jog „Linavos“ nariai yra pakankamai tvarkingi ir drausmingi, patikrinimų metu nustatoma gerokai mažiau pažeidimų, negu tikrinant kitus vežėjus. Džiaugiuosi, kad būti „Linavos“ nariu pamažu tampa prestižo reikalu, tikiuosi, kad taip bus ir toliau.

Atstovavimas valstybės institucijose

Suprantu, kad šiuo metu vežėjai susiduria su tikrai sudėtinga situacija. Mūsų valstybės požiūris į transporto verslą kartais sukelia tam tikrų minčių, mūsų visų laukia išbandymas Mobilumo paketu, dabar prisidėjo ir koronaviruso pandemijos padariniai. Todėl suprantu, kad vežėjams yra ypatingai sunku ir pasitenkinimo situacija tikrai nėra. Tačiau visas pastabas iš vežėjų priimu kaip galimybę pasikeisti, patobulėti. Jei mane kritikuoja, tada yra galimybė ieškoti geresnių sprendimų, labiau atitinkančių lūkesčius. Todėl dėkoju visiems, skyrusiems laiko analizuoti „Linavos“ ir mano veiklą – Jūsų dėka galime judėti į priekį.

Praėjus metams jau realiai galiu vertinti asociacijos veikla ir turiu pasakyti – man „Linava“ labai patinka. Patinka dėl sutelktų galimybių, dirbančios komandos, turimo svorio. Tai tikrai yra vienas iš gerų pavyzdžių, kai verslas, suvienijęs jėgas, gali dalyvauti sprendimų priėmime kaip lygiaverčiai partneriai. Manau, kad kol kas dar trūksta glaudesnio ryšio su asociacijos nariais, tačiau viliuosi, kad pavyks narystę „Linavoje“ padaryti patrauklesnę vežėjų bendruomenei.