LT EN RU
Naujienos

Politikai ir verslas sutaria: mobilumo paketas – žalingas visoms ES šalims

2018 lapkričio 07

Lapkričio 6 d. Lietuvos nacionalinė vežėjų asociacija LINAVA kartu su Europos Parlamento nariu Petru Auštrevičiumi organizavo diskusiją pavadinimu: „Mobilumo paketas: už tiltus ar sienas Europoje“ (angl. „Mobility Package: for a Europe of bridges or walls“).

Diskusijoje dalyvavo Europos Parlamento, Briuselyje veikiančių organizacijų, taip pat Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Čekijos ir Slovakijos pramonininkų, logistų, ekspeditorių ir vežėjų asociacijų atstovai. Renginyje pagrindinis dėmesys skirtas neproporcingų ir diskriminacinių Mobilumo paketo pasiūlymų dėl tarptautinio transporto operacijų skaidymo ir vilkikų grąžinimo į įmonės registracijos šalį poveikiui skirtingiems ekonomikos sektoriams ir ES Bendrajai rinkai.

Lietuvos atstovas Europos Parlamente P. Auštrevičius savo įžanginėje kalboje pabrėžė, kad kelių transportas yra integrali Europos Sąjungos Bendrosios rinkos dalis. Pasak P. Auštrevičius, „Mobilumo paketo“ pasiūlymai ne tik lems Europos Sąjungos kelių transporto ateitį, tačiau taip pat paveiks logistikos, pramonės ir daugelį kitų sektorių.

Jonathan‘as Gray‘us, Europos verslo asociacijas vienijančios „BusinessEurope“ atstovas, atkreipė dėmesį, kad „Komandiruojamų darbuotojų direktyvos taikymas kelių transportui sukurs labai sudėtingą administracinių procedūrų sistemą, kurių laikymasis vežėjams, o ypač smulkioms ir vidutinėms įmonėms, bus komplikuotas. Tuo tarpu išaugusios transporto ir logistikos sąnaudos suardys vertės grandines Europos Sąjungoje ir pakenks Europos Sąjungos pramonės konkurencingumui“

Danų vežėjų asociaciją ITD atstovaujanti Emma Hadrovic pridūrė: „Nesubalansuotos ir neįgyvendinamos taisyklės sukels domino efektą ir kitiems sektoriams. Negalime kelių transportui taikyti taisyklių, kurios yra pritaikytos kitiems sektoriams. Negalime leisti selektyvaus sektorių išskyrimo (angl. cherry-picking of sectors)“.

Asociacijos LINAVA sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis savo pranešime pabrėžė naujausių „Mobilumo Paketo“ pasiūlymų dėl tarptautinio transporto operacijų skaidymo ir priverstinio vilkikų grąžinimo neigiamas pasekmes Europos Sąjungos periferijoje įsisteigusiems vežėjams.

„Tos pačios Europos Sąjungos šalies vairuotojams vykdantiems cross-trade (kai pakrovimo ar iškrovimo šalis nėra vežėjo įsisteigimo šalis – aut. past.) ir dvišalio transporto operacijas (kai pakrovimo ar iškrovimo šalis yra vežėjo įsisteigimo šalis – aut. past.) būtų taikomi skirtingi atlyginimų ir administraciniai reikalavimai. Tokie pasiūlymai ne tik sukurs dvigubus standartus, bet ir iškraipys vienodas konkurencines sąlygas bei Vieningą rinką“ – atkreipė dėmesį T. Garuolis.

„Tuo tarpu priverstinis vilkiko gražinimas apskritai neturi nieko bendra su geresnėmis vairuotojo darbo sąlygomis, tai tik padidins „tuščių“ važiavimų skaičių, kuro suvartojimą ir CO2 emisijas. Europos periferijoje įsisteigę vežėjai privalės skirti kur kas daugiau laiko ir finansinių išteklių nei įmonės įsikūrusius arčiau Europos centro. Mūsų vežėjų teisėti interesai teikti paslaugas Europos Sąjungoje bus diskriminuojami vien dėl geografinės padėties“ – konstatavo T. Garuolis.

Europos logistų, ekspeditorių ir transporto asociacijos CLECAT atstovė Nicolette van der Jagt plačiau palietė aplinkosauginį klausimą. „Ekspeditorių tikslas kuo veiksmingesnės, greitesnės ir „žalesnės“ transporto operacijos. Efektyvumo ir „žalios“ logistikos skatinimas yra mūsų prioritetas, tačiau „Mobilumo paketo“ pasiūlymai eina priešinga kryptimi“ – teigė N. Van der Jagt.

Bulgarijos europarlamentaras Andrey Novakov akcentavo, kad transporto įmonės, pradėjusios gražinti „tuščius“ vilkikus 2000 km į įsisteigimo šalį ,bankrutuotų po pusės metų. „Negana to, Komandiravimo taisyklių taikymas priverstų įmones 10 proc. padidinti darbuotojų skaičių vien administracinių funkcijų vykdymui“ – pridūrė A. Novakov.

2017 m. gegužės 31 d. Europos Komisijos paskelbtas „Mobilumo paketo“ šiuo metu vis dar svarstomas Europos Parlamente ir Europos Sąjungos Taryboje. 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje atmetus balsavimui pateiktus pasiūlymus, atsakingi parlamentarai iki šiol neranda sprendimo dėl tolesnės derybų eigos. Tuo tarpu Europos Sąjungoje Taryboje nepaisant šalių narių susiskaldymo tikimasi sprendimą priimti gruodžio 3 d.