LT EN RU
Naujienos

Pradėjo dirbti naujasis Asociacijos generalinis sekretorius (INTERVIU)

2015 rugsėjo 09
Vytautas Milėnas

Nuo rugsėjo 7-osios asociacijos LINAVA sekretoriatui vadovauja Vytautas Milėnas. Naujasis generalinis sekretorius pabrėžia finansinės drausmės laikymosi svarbą ir jau artimiausiame Prezidiumo posėdyje jis ketina siūlyti Asociacijos sekretoriato struktūrą. Apie šiuos ir kitus darbus ir kalbamės su naujuoju Asociacijos generaliniu sekretoriumi.

Gerb. p. Vytautai, taigi visiems LINAVOS nariams įdomu, kokių pirmųjų darbų ketinate imtis tapęs Asociacijos generaliniu sekretoriumi?

Be jokios abejonės, pirmiausia ketinu nuodugniai susipažinti su finansine situacija, VMI patikrinimo aktu, Revizijos komisijos ataskaita.  Turime susitvarkyti taip, kad laikytumėmės finansinės drausmės ir užmirštume, kad pažeidimai apskritai galimi.

Neabejotinai laukia ir Asociacijos sekretoriato struktūros pertvarka.

Taip pat reikia spręsti tas problemas, kurios yra įsisenėjusios ir jas įmanoma išspręsti bendradarbiaujant su Lietuvos valdžios institucijomis: per ilgas užsieniečių įdarbinimo laiko klausimas, statistinių duomenų teikimas, privalomo draudimo problemos ir t.t.

Tačiau vežėjus kamuoja problemos ir Vakarų Europoje, ir Rusijoje…

Be abejo. Dalis iš jų yra susiję geopolitinėmis problemomis ir nepriklauso nuo Asociacijos veiklos ir jos pačios pastangų. Tų sprendimų, matyt, kurį laiką mums dar reikės palaukti, tiksliau – kai ES ir Rusija ras bendrą sutarimą. Gyvenimas rodo, kad eiti konfrontacijos keliu yra neprotinga. Mūsų vežėjai Rusijos rinkoje turi didžiulį įdirbį, todėl turime stengtis išlaikyti esamą padėtį ir ją stiprinti.

Vakarų valstybių  apribojimai – tai ne kas kita, kaip siekis apginti savo rinką. Iš mūsų reikalaujama mokėti Vokietijoje nustatytą minimalų atlyginimą, bet kartu mus naudoja kaip pigesnius vežėjus ir mums moka mažiau negu saviems vežėjams ir taip susidaro nelygybė. Dėl to per mūsų atstovus Europos Parlamente, transporto atašė turime stengtis, kad ES priimtos direktyvos galiotų visiems ir kiekviena valstybė savo nacionaliniais teisės aktais neapribotų vežėjų veiklos.

Užsiminėte, kad Asociacijos sekretoriato laukia pertvarka, apie kurią kalbama jau kurį laiką. Ar jau turite minčių, kaip turėtų atrodyti nauja Asociacijos struktūra?

Asociacijos sekretoriato struktūrą turi atitikti šių dienų reikalavimus ir finansines galimybes. Jau artimiausiame Prezidiumo posėdyje, išanalizavęs visą medžiagą, pateiksiu savo siūlymus Prezidiumui ir, manau, rasime bendrą sutarimą dėl struktūros, kuri padės efektyviai dirbti.

LINAVOS struktūra neturi ir negali egzistuoti pati sau – ji turi dirbti vežėjams ir vežėjai turi pajusti, kad jie iš Asociacijos turi realią naudą. Tuo metu Asociacijoje dirbantys žmonės turi suprasti, kad jie reikalingi. Turime darbuotojų turėti tiek, kiek galime išlaikyti, ir tiek, kiek reikia, kad būtų sprendžiamos vežėjams aktualios problemos.

Asociacijai nepavyksta laikytis patvirtinto biudžeto. Revizijos komisija yra konstatavusi, kad Asociacijai trūksta finansinės drausmės. Ko ketinate imtis, kad situacija pagerėtų?

Kaip minėjau, pirmiausia turime nepažeidinėti Asociacijos patvirtinto biudžeto, laikytis finansinės drausmės, nebedaryti pažeidimų ir tilpti į patvirtinto biudžeto eilutes – atėjo laikas gyventi pagal galimybes. Džiaugiuosi, kad netinkamų sprendimų pastaruoju metu nebuvo priimta.

Manau, būtų teisinga, kad Prezidiumui būtų suteikta teisė perskirstyti biudžetą tarp eilučių, neišeinant iš biudžeto rėmų. Šiuo metu vienose srityje mes taupome, kitose – viršijame suplanuotas pinigų sumas. Matyt, biudžetas suplanuotas ne visai tiksliai. Kita vertus, visko tiksliai ir neįmanoma suplanuoti.

Kas šiuo metu LINAVAI gali padėti dar labiau sustiprėti, o kas priešingai – pakenkti, ypač šiuo metu, kai vežėjai turi problemų tiek Rytuose, tiek Vakaruose?

Pirmiausia sustiprėti gali padėti vieningas visų Asociacijos struktūrų – Prezidento, Prezidiumo ir sekretoriato – darbas, kad pasibaigtų nesutarimai. Vienas iš mano tikslų – dirbti ir vadovauti sekretoriato veiklai taip, kad prieštaravimų neliktų. Stiprūs ir būsime tada, kuomet iš tiesų problemas pradėsime spręsti ir vežėjai supras, kad dirbame jiems.

Turime nedaryti netinkamų sprendimų, kurie galėtų pakenkti Asociacijos reputacijai ar pakenktų vežėjams. Dėl to pirmiausia noriu pakviesti visus vežėjus bendradarbiauti. Ketinu su jais susitikti regionuose, tiesiogiai išklausyti jų pasiūlymus ir pastabas. Tik jų informacijos dėka galėsime pagerinti savo darbą.

- Dėkojame už pokalbį.