2012 spalio 23

Prancūzija–Italija


Mont Blanc tunelio administracija pranešė IRU, kad Tarpvyriausybinės vadovybės sprendimu, nuo 2012 m. lapkričio 1 d., transporto priemonėms, kurių bendra maksimali masė didesnė kaip 3.5t ir klasifikuojama kaip EURO 2 ar žemesnės kategorijos, eismas Mont Blanc tuneliu bus draudžiamas.

Krovininio transporto skyrius