LT EN RU
Naujienos

Prezidiumas patvirtino neeilinio kongreso, neeilinio rinkiminio kongreso ir neeilinių rinkiminių regioninių susirinkimų datas

2022 liepos 28

Ketvirtadienį vykusiame Prezidiumo posėdyje patvirtintos neeilinio asociacijos „Linava“ kongreso, neeilinio rinkiminio kongreso, taip pat neeilinių regioninių susirinkimų datos. 

Artimiausiame neeiliniame asociacijos kongrese bus sprendžiama dėl Prezidiumo ir sekretoriato siūlomų asociacijos įstatų ir kitų svarbių asociacijos dokumentų pakeitimų, susijusių su naujo Prezidento ir Prezidiumo narių rinkimais, aptariami kiti aktualūs klausimai, susiję su asociacijos veikla.

Vykusio Prezidiumo posėdžio metu atkreiptas dėmesys, kad šiuo metu Asociacijoje nėra aiškios ir konkrečios Prezidento, Prezidiumo ir Revizijos komisijos narių rinkimo tvarkos. Pažymėta, kad anksčiau buvusi rinkimų tvarka, kuri buvo panaikinta 2020 m. sausio 15 d. Prezidiumo nutarimu ir dėl kurios panaikinimo vyko teisminiai ginčai, yra nebegaliojanti ir ja negali būti vadovaujamasi. Po 2022 m. balandžio 5 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuri yra įsiteisėjusi ir vykdytina, palikta galioti 2020 m. sausio 15 d. Prezidiumo nutarimu patvirtinta „naujoji“ tvarka yra nepilna, nes teismo nutartimi nuspręsta panaikinti didžiąją dalį jos – net tris tvarkos skyrius. Atsižvelgiant į tai, egzistuoja būtinybė spręsti naujų svarbių Asociacijai dokumentų pakeitimus, kuriuos tikimasi spręsti suvažiavimo metu.

Neeilinis  asociacijos „Linava“ kongresas, kuriame bus sprendžiama dėl asociacijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimo, regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos tvirtinimo, kongreso darbo tvarkos, asociacijos balsų skaičiavimo komisijos nuostatų tvirtinimo, patikslintų 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, vyks rugpjūčio 31 d. Vilniuje, “Linavos” mokymų centre (Jankiškių 41).

Jeigu kongrese nesusirinktų pakankamai balso teisę turinčių narių ir nebūtų kvorumo,  pakartotinis asociacijos neeiliniskongresas su neįvykusio kongreso darbotvarke vyktų rugsėjo 15 d. Kėdainių arenoje (J. Basanavičiaus g. 1a., Kėdainiai).

Nuspręsta, kad neeilinis rinkiminis kongresas, kurio metu bus renkamas Prezidentas, Revizijos komisijos nariai, tvirtinamas 2023 m. asociacijos biudžetas, vyks lapkričio 24 d. Jei kongresas neįvyktų dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis rinkiminis kongresas su ta pačia darbotvarke vyktų gruodžio 8 d.

Prezidiumas taip pat patvirtino asociacijos neeilinių rinkiminių regioninių susirinkimų datas, kurių metu vyktų regiono Prezidiumo nario rinkimai, būtų keliami kandidatai į asociacijos „Linava“ prezidentus ir Revizijos komisijos narius, būtų išklausomas asociacijos „Linava“ Prezidento pranešimas ir regiono Prezidiumo nario ataskaita, aptariami kiti aktualūs asociacijai klausimai.

2022 m. Asociacijos neeilinių rinkiminių regioninių susirinkimų organizavimo grafikas:

Regionas Susirinkimo data Prireikus pakartotinio susirinkimo data
Keleivinio transporto Spalio 3 d. Spalio 13 d.
Vilniaus Spalio 3 d. Spalio 13 d.
Panevėžio Spalio 4 d. Spalio 14 d.
Kauno Spalio 5 d. Spalio 17 d.
Klaipėdos Spalio 6 d. Spalio 18 d.
Šiaulių Spalio 7 d. Spalio 19 d.
Alytaus Spalio 10 d. Spalio 20 d.

Informuojame, kad siūlomi asociacijos „Linava“ įstatų ir kitų dokumentų pakeitimai bus paskelbti „Linavos“ svetainėje vėliau.


Grįžti
KLAUSK