Prezidiumo posėdis


DARBOTVARKĖ

1.   Dėl situacijos kelių transporto versle koronaviruso (COVID-19) pandemijos metu ir reikalingų sprendimų.

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, generalinis sekretorius M. Atroškevičius, sekretorius transporto politikai T. Garuolis

1.1.           Asociacijos „Linava“ komunikacijos apžvalga laikotarpiu tarp prezidiumo posėdžių ir artimiausi  komunikacijos planai.

Pranešėjas: atstovė spaudai I. Stravinskaitė

1.2. IRU informacijos apžvalga.

Pranešėjas: Sekretorius bendrųjų reikalų valdymui J. Juodka

2.   Informacija apie Trijų jūrų projekto įgyvendinimo eigą.

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas,  Ambasadorius ypatingiems pavedimams

V. Naudužas

3.   Asociacijos „LINAVA“ finansinė padėtis.

Pranešėjai: generalinis sekretorius M. Atroškevičius, MB „Gemma Alba“ atstovė I. Kislauskienė.

3.1. Dėl premijos skyrimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius M. Atroškevičius

4.   Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita.

Pranešėjas: generalinis sekretorius M. Atroškevičius

5.   Dėl permokų už 2011 metus grąžinimo asociacijos nariams.

Pranešėjai: prezidiumo narys B. Geležiūnas, TIR ir tranzito departamento vadovas H. Giedrys

6.   UAB „LINAVOS RIZIKŲ VALDYMAS“ klausimai.

6.1.Dėl  UAB „LINAVOS RIZIKŲ VALDYMAS“ veiklos.

Pranešėjas: Sekretorius paslaugų plėtrai ir inovacijoms Z. Buivydas

6.2.  Dėl  UAB „LINAVOS RIZIKŲ VALDYMAS“ investuotojų.

Pranešėjas: Sekretorius paslaugų plėtrai ir inovacijoms Z. Buivydas

7.         Narystės klausimai.

Pranešėjas: pavaduotojas keleiviniam transportui J. Stolovickij

8.         Dėl asociacijos „Linava“ sekretoriato darbuotojų struktūros ir pareigybių pokyčio.

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, generalinis sekretorius M. Atroškevičius

9.         Kiti klausimai.

9.1.  Dėl prezidiumo posėdžių grafiko.