LT EN RU
Naujienos

2021-01-13 Prezidiumo posėdis

 http://www.linava.lt/gyvai/

1.   Transporto verslo klausimai.

1.1. Informacija apie susitikimą su LR Susisiekimo ministru M. Skuodžiu.

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

1.2. Informacija apie situaciją dėl apsikeitimo leidimais 2021 metams su Rusija, Baltarusija, Ukraina ir kt.

Pranešėjas: sekretorius transporto politikai T. Garuolis

1.3. Dėl įmonių atitikimo Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 6 punkte nustatytus įtraukimo į patvirtintų įmonių sąrašą kriterijus.

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, sekretorius transporto politikai T. Garuolis

1.4. Dėl Valstybės paramos priemonių dėl COVID-19 pandemijos nukentėjusiam transporto verslui.

Pranešėjas: inovacijų ir bendrųjų reikalų sekretorius A. Burba

1.5. Informacija apie derybų su Baltijos transporto profesine sąjunga „Solidarumas“ eigą.

Pranešėjas: prezidiumo narys A. Telmentas

2.     Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

2.1. Dėl asociacijai „Linava“ prie Vilkokšnio ežero, Jankovicų kaime priklausančio nekilnojamo turto pardavimo.

Pranešėjas: inovacijų ir bendrųjų reikalų sekretorius A. Burba

2.2. Informacija dėl UAB „Sigida“ ir UAB „Develona“.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

3.     Dėl asociacijos „Linava“ sekretoriato struktūros pakeitimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

4. Dėl asociacijos LINAVA valdymo organų darbo organizavimo.

4.1. Dėl generalinio sekretoriaus konkurso užbaigimo ir klaidinančios informacijos pateikimo.

Pranešėjas: prezidiumo narys O. Tarasov

4.2. Dėl prezidiumo nario nuo Vilniaus regiono sąlygų sudarymo tinkamam atstovavimui savo regiono vežėjams.

Pranešėjas: prezidiumo narys O. Tarasov

5.   Narystės klausimai.

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

6.     Kiti klausimai.

6.1. Dėl prezidiumo posėdžių grafiko.

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas


Grįžti
KLAUSK