Prezidiumo posėdis


Transliacija gyvai -> www.linava.lt/gyvai

 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl darbo grupės asociacijos „Linava“ 30 metų jubiliejinių renginių planui parengti sudarymo.
Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, generalinis sekretorius Z. Buivydas

2. Dėl asociacijos Linava informacinių regioninių susirinkimų organizavimo.
Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas

3. Dėl asociacijos Linava Etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo.
Pranešėjai: prezidiumo narys R. Vosylius, advokatas V. Mitrauskas

4. Linavos mokymo centro valdybos ataskaita už 2020 metus.
Pranešėjai: valdybos pirmininkas, viceprezidentas Vytas Bučinskas , direktorė Nijolė Badikonienė

5. Dėl TIR procedūros vykdytojų permokų nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2011 m. spalio 31 d. grąžinimo asociacijos nariams.
Pranešėjai: TIR komiteto pirmininkas, prezidiumo narys B. Geležiūnas, TIR ir tranzito departamento vadovo pavaduotoja l. e. vadovo pareigas K. Liupkevičienė

6. Dėl TIR procedūros vykdytojų viršgarantinio fondo permokų grąžinimo UAB „Transmadis“.
Pranešėjai: TIR komiteto pirmininkas, prezidiumo narys B. Geležiūnas,  TIR ir tranzito departamento vadovo pavaduotoja l. e. vadovo pareigas K. Liupkevičienė

7. Kiti klausimai.
7.1. Dėl prezidiumo posėdžių grafiko

Prezidentas                Romas Austinskas