LT EN RU
Naujienos

2021-09-23 Prezidiumo posėdis

    Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2021 m. rugsėjo 23 d. 10 val. posėdžio                                                                                                                      

          PROJEKTAS

DARBOTVARKĖ

1.      Transporto verslo klausimai:

1.1.Transporto sektoriaus ekonomikos apžvalga.

Pranešėjai: UAB „Creditreform“ atstovai

1.2.Informacija po derybų su socialiniais partneriais „Dėl krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų darbo sąlygų“.

Pranešėjai: prezidiumo narys, socialinių klausimų komiteto pirmininkas A. Telmentas  generalinis sekretorius Z. Buivydas

1.3.Dėl strateginės komunikacijos plano.

Pranešėjai: strateginės komunikacijos, viešųjų ryšių koordinatorė L. Bušinskaitė, generalinis sekretorius Z. Buivydas

2.      Asociacijos „Linava“ 2021 m. rugpjūčio mėnesio finansinių rezultatų  pristatymas.

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, MB „Gemma Alba“ atstovė I. Kislauskienė

3.      Dėl buhalterinės apskaitos įmonės patvirtinimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

4.      Dėl asociacijos „Linava“ 30-mečio jubiliejinio renginio organizavimo.

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, inovacijų ir transporto politikos sekretorius A. Burba

4.1. Dėl užsienio šalių delegacijų atvykstančių į asociacijos „Linava“ 30-metį priėmimo.

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas,  inovacijų ir transporto politikos sekretorius A. Burba

5.      UAB „LINAVOS RIZIKŲ VALDYMAS“ valdybos informacija.

Pranešėjas: UAB „LINAVOS RIZIKŲ VALDYMAS“ generalinis direktorius Z. Buivydas

6.      Narystės klausimai.

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

7.      Dėl asociacijos „Linava“ atstovo įgaliojimo dalyvauti „Vilniaus komercinio arbitražo teismo“ visuotiniame dalininkų susirinkime ir kandidato į valdybą delegavimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

8.      Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

9.      Informacija apie VTEK pranešimą dėl pradėto tyrimo.

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, teisininkas G. Matonis

10.  Kiti klausimai.


Grįžti
KLAUSK