Prezidiumo posėdis


    Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2022 m. sausio 13 d. 10 val. posėdžio                                                                                                                 

DARBOTVARKĖ

1.     Asociacijos „Linava“ 2021 m. gruodžio mėnesio ir 2021 metų finansinių rezultatų  pristatymas.

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, UAB „Integre“ atstovai

 2.     Dėl asociacijos Linava regioninių susirinkimų organizavimo ir XL kongreso sušaukimo.

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

3.     Informacija apie komandiruotę į Uzbekistaną.

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, inovacijų ir transporto politikos sekretorius A. Burba

4.     Dėl leidimų kvotų 2022 metams.

Pranešėjas: prezidiumo narys O. Tarasov

5.     Narystės klausimai.

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

6.     Kiti klausimai.

6.1. Dėl prezidiumo posėdžių grafiko.