LT EN RU
Naujienos

2022-09-29 Prezidiumo posėdis

Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2022 m. rugsėjo 29 d. 10 val. posėdžio                                                                                                                 

DARBOTVARKĖ

1.      Asociacijos „Linava“ XLI pakartotinio kongreso aptarimas. (10.10-10.40 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

2.      Dėl asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo sprendimo sustabdyti neeilinių rinkiminių regioninių susirinkimų organizavimą. (10.40-11.10 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

3.      Transporto verslo klausimai. (11.10-11.30 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

4.      Informacija apie dalyvavimą transporto ir logistikos verslo forume ir parodoje „TransLogistica  Kazakhstan“,  Kazachstane, Almatoje 2022.09.20-22 d. d. (11.30-11.40 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

5.      Informacija apie dalyvavimą tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje IAA TRANSPORTATION, Hanoveryje, Vokietija 2022 m. 09. 21 – 24 d. d. (11.40-11.50 val.)

Pranešėjas: viceprezidentas R. Martinavičius

6.      Asociacijos „Linava“ 2022 m. rugpjūčio mėnesio finansinių rezultatų  pristatymas. (11.50-12.00 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas,  UAB „Integre“ atstovai

7.      Dėl mokėjimų, viršijančių biudžete numatytas pinigų sumas, vykdymo tik su prezidiumo pritarimu, pristatant prezidiumui apmokėjimo  šaltinius. (12.00-12.20 val.)

Pranešėjas: prezidiumo narys A. Ašmankevičius

8.      Dėl M. Atroškevičiaus padarytos žalos Linavai atlyginimo. (12.20-12.40 val.)

Pranešėjas: prezidiumo narys R. Vosylius

9.      Dėl asociacijos „Linava“ sekretoriato struktūros pakeitimo. (12.40-13.00 val.)

Pranešėjas: prezidiumo narys O. Tarasov

10.  Narystės klausimai. (13.00-13.10 val.)

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

11.  Kiti klausimai.

11.1.               Dėl prezidiumo posėdžių grafiko.


Grįžti
KLAUSK