LT EN RU
Naujienos

Prezidiumo posėdis

2018 birželio 28

Data ir laikas: liepos 25 d.

Vieta: LMC

Darbotvarkė:

1. Sekretoriato ataskaita.

1.1 Asociacijos „LINAVA“ finansinė padėtis.

1.2. Sekretoriato darbų vykdymo ataskaita.

2. Draudimo bendrovės klausimai.

2.1. Informacija apie draudimo bendrovės steigimo eigą.

2.2.Dėl draudimo bendrovės steigimo proceso audito.

3. Dėl teisminių bylų.

4. Organizaciniai klausimai.

4.1 Dėl teisinių ir organizacijų reikalų komiteto pirmininko tvirtinimo.

4.2 Dėl darbo grupės „ Dėl asociacijos „LINAVA“ sudarytų sutarčių finansinio pagrįstumo ir teisėtumo vertinimo“ pirmininko tvirtinimo.

4.3 Linavos mokymo centro valdybos nario tvirtinimas.

5. Dėl prezidiumo darbo reglamento pakeitimų.

6. Dėl darbo laiko apskaitos sistemos.

7. Dėl asociacijos projektų.

7.1. CITADELE banko paslaugų vežėjams pasiūlymas.

7.2. UAB „PZU Lietuvos gyvybės draudimas“ pasiūlymas asociacijos „Linava“ narių įmonėms.

8. Narystės klausimai.

9. Kiti klausimai.

9.1. Lietuvos Respublikos migracijos procedūrų lengvinimas – galimybė užsieniečiui keisti darbdavį.

9.2. Dėl ESTELO renginių 2018 m. rugpjūčio mėn.