LT EN RU
Naujienos

Prezidiumo posėdis

2018 rugsėjo 27

Asociacijos LINAVA prezidiumo posėdis.

Data: spalio 17 d.

Laikas: 10.00 val.

DARBOTVARKĖ

1. Draudimo bendrovės klausimai, informacija apie DB audito komiteto narių atranką. (10.10-10.30val.)

2. Sekretoriato ataskaita.

2.1 Asociacijos „LINAVA“ finansinė padėtis. (10.30-11.00val.)

2.2 Dėl beviltiškų skolų nurašymo (11.00-11.10val.)

2.3 Dėl dalyvavimo visuomeninėse organizacijose ir nario mokesčio mokėjimo tikslingumo (11.10-11.30val.)

2.4 Sekretoriato darbų vykdymo ataskaita. (11.30-11.50val.)

Pertrauka (11.50-12.00val.)

3. Dėl vežėjams aktualių klausimų sprendimo, derybų dėl ”Mobilumo paketo“ eiga (12.00-12.30val.)

4. Dėl Kauno regiono narių paraiškos „Sušaukti neeilinį Kauno regiono vežėjų susirinkimą“(12.30-13.00val.)

Pertrauka (13.00-14.00val.)

5. Asociacijos „LINAVA“ XXXIV kongreso organizavimo klausimai. (14.00-14.20val.)

5.1. Kongreso darbotvarkės tvirtinimas

6. Komisijos, dėl asociacijos prezidento darbo sutarties sąlygų atitikimo kongreso nutarimui, bei darbo užmokesčio ir gaunamų pajamų natūra teisėtumo, išvados (14.20-14.40val.)

7. Komisijos, dėl 2018-02-13d. Panevėžio regiono narių susirinkimo, išvados(14.40-15.00val.)

Pertrauka (15.00-15.10val.)

8. Narystės klausimai (15.10-15.30val.)

9. Kiti klausimai (15,30-16.00val.)

9.1. Dėl asociacijos archyvo perkėlimo;

9.2. Dėl paramos suteikimo Šilutės neįgaliųjų klubui „Negalia“

9.3. Dėl dalyvavimo IRU pasauliniame Kongrese.