LT EN RU
Naujienos

Prezidiumo posėdis

2018 rugsėjo 27

Asociacijos LINAVA prezidiumo posėdis.

Data: lapkričio 7 d.

DARBOTVARKĖ

1. Draudimo bendrovės klausimai, informacija apie DB audito komiteto narių atranką (10.10-10.30val.)

2. Asociacijos „Linava“ 2019m. biudžeto pristatymas (10.30-11.10 val.)

2.1. Dėl parodų organizavimo ir dalyvavimo

2.2. Dėl dalyvavimo visuomeninėse organizacijose ir nario mokesčio mokėjimo tikslingumo

3. Sekretoriato ataskaita (11.10-11.50 val.)

3.1. Asociacijos „LINAVA“ finansinė padėtis.

3.2. Dėl beviltiškų skolų nurašymo

3.3. Sekretoriato darbų vykdymo ataskaita.

Pertrauka (11.50-12.00val.)

4. Dėl Kauno regiono narių paraiškos „Sušaukti neeilinį Kauno regiono vežėjų susirinkimą“(12.00-12.20val.)

5. Asociacijos paslaugų plėtros ir inovacijų programos pristatymas(12.20-12.40val.)

6. Asociacijos „LINAVA“ XXXIV kongreso darbotvarkės tvirtinimas(12.40-13.00val.)

Pertrauka (13.00-14.00val.)

7. Informacija apie Kongreso rezoliucijos „DĖL ASOCIACIJOS „LINAVA“ PREZIDIUMO VEIKLOS UŽTIKRINIMO“ vykdymą(14.00-14.20val.)

8. Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimo projekto pristatymas(14.20-14.50val.)

9. Darbo sutarties su asociacijos prezidentu nutraukimo ir paslaugų sutarties pasirašymo klausimas(14.50-15.10val.)

Pertrauka (15.10-15.20val.)

10. Informacija apie Krovininės tarybos sprendimus dėl mobilumo paketo ir eilių LT-BY pasienyje (15.20-15.40 val.)

11. Ataskaita apie Kokybės vadybos ir Aplinkos apsaugos standartų ( ISO 9001, ISO 14001) funkcionavimą asociacijoje (15.40-16.00val.)

12. Kiti klausimai (16.00-17.00val.)

12.1. Dėl E. Mikėno transporto įmonės „Vedauta“ TIR sistemos pažeidimų;

12.2. Dėl asociacijos archyvo perkėlimo;

12.3. Dėl Linavos internetinės svetainės vertimo į rusų ir anglų kalbas;

12.4. Dėl darbo laiko apskaitos sistemos įgyvendinimo;

12.5. Dėl paramų suteikimo: Šilutės neįgaliųjų klubui „Negalia“ ir Lietuvos neįgaliųjų biliardo asociacijai.