LT EN RU
Naujienos

Prezidiumo posėdyje aptarti svarbūs vežėjams klausimai

2018 rugpjūčio 10

Rugpjūčio 8 d. įvykusiame prezidiumo posėdyje aptarti asociacijos draudimo bendrovės steigimo, TIR skyriaus veiklos, bendradarbiavimo su partneriais ir kiti klausimai.

Prasidėjus posėdžiui, prezidiumo narys V. Bučinskas iškėlė klausimą dėl dabartinio M. Račkausko statuso. Asociacijos prezidentas E. Mikėnas informavo, kad M. Račkausko statusas nepasikeitė – jis yra pilnateisis prezidiumo narys. Teisininkas A. Dubinas paaiškino, kad teisinė situacija nepasikeitė. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos UAB „Biominvija“, tačiau dabar M. Račkauskas yra UAB „Tyrana“ direktorius.

Teismui nusiųstas užklausimas dėl situacijos išaiškinimo, ir rugpjūčio 16 d. turi būti nagrinėjamas šis klausimas teisme. Kokia bus teismo išvada, neaišku, tačiau neleisti M. Račkauskui dalyvauti prezidiumo posėdyje ir balsuoti negalima.

Dalis prezidiumo narių siūlė kolegai M. Račkauskui palaukti rugpjūčio 16 d. teismo išvadų ir šiame posėdyje nebalsuoti, priešingu atveju jie nedalyvaus posėdyje. Nariai prezidento prašė užtikrinti legalų posėdį. E. Mikėnas pabrėžė, kad vadovaujasi advokatų ir sekretoriato specialistų išvadomis ir M. Račkauską laiko pilnateisiu prezidiumo nariu. Penki prezidiumo nariai (V. Bučinskas, B. Geležiūnas, R. Martinavičius, O. Tarasov ir A. Telmentas) paliko posėdžių salę.

Vežėjas V. Monkevič atkreipė dėmesį į problemas, susijusias su rusiškais leidimais ir kitų šalių vežėjų leidimų kontrole Lietuvoje, ir siūlė sudaryti specialią darbo grupę (DG), kuri turėtų paruošti konkrečius pasiūlymus atsakingoms valdžios institucijoms, taip pat suformuoti derybinę poziciją rugpjūčio pabaigoje vyksiančiam Lietuvos-Rusijos mišrios komisijos posėdžiui. Prezidiumas suderino DG narius ir vienbalsiai pritarė jos sudarymui.

Posėdžiui tęsiantis, aptartas draudimo bendrovės steigimo procesas. Asociacijos viceprezidentas M. Svirko informavo, kad bendrovės steigimo darbai vyksta pagal planą, įsteigta UAB „Linavos rizikos valdymas“. Draudimo bendrovės vadovas S. Peleckas pristatė vykstantį bendradarbiavimą su „Lietuvos banku“, kuriam jau pristatytas verslo planas. Visi reikalingi dokumentai „Lietuvos bankui“ turi būti atiduoti per rugpjūčio mėn. S. Peleckas prezidiumo nariams taip pat pristatė ir būsimos draudimo bendrovės finansininką.

E. Mikėnas informavo, kad rugpjūčio 1 d. vykusiame vyriausybės posėdyje „Lietuvos banko“ vadovas V. Vasiliauskas išsakė vilti, kad jau šių metų pabaigoje „Linava“ turės draudimo licenciją.

Asociacijos generalinis sekretorius T. Garuolis pristatė situaciją dėl draudimo bendrovės įstatinio kapitalo formavimo. Aptarti kiti finansiniai klausimai, susiję su bendrovės steigimu. Taip pat iškeltas klausimas dėl TELE2 kompensacijos už ryšio sutrikimus.

T. Garuolis pristatė situaciją dėl TIR skyriaus veiklos ir perspektyvų, aptarta skyriaus vadovo paieška. Pristatyta situacija dėl TIR skyriaus finansinės padėties ir ateities galimybių. Aktyviai dirbama su Muitinės departamentu, pristatytas Lenkijos pavyzdys, kalbėta ir apie elektroninį TIR‘ą. Aptarta, kad TIR skyriaus veikla keičiasi, aktyviau dirbama su vežėjais, jiems suteikiama daugiau informacijos.

Asociacijos teisininkas A. Dubinas aptarė situaciją dėl teisminių bylų. Taip pat pristatė projektą advokatų kontorų įkainių sumažinimo, taip taupant asociacijos lėšas. Prezidiumas vienbalsiai nutarė klausimo svarstymą atiduoti teisiniam komitetui. Teisininkas taip pat pristatė siūlomą tvarką dėl skundų pateikimo teismams, kuriai prezidiumo nariai vienbalsiai pritarė.

Prezidiumo narys R. Vėlavičius pristatė klausimą dėl teisinių ir organizacinių reikalų komiteto sudėties tvirtinimo bei įvardijo komiteto narius. Visi komiteto nariai patvirtinti bendru sutarimu. Taip pat R. Vėlavičius pristatė klausimą dėl asociacijos sudarytų sutarčių finansinio pagrįstumo ir teisėtumo darbo grupės sudėties. Prezidiumo nariai grupės sudėtį patvirtino vienbalsiai.

Paslaugų vystymo vadovė N. Badikonienė pristatė UAB „PZU“ Lietuvos gyvybės draudimas“ pasiūlymą asociacijos „Linava“ narių įmonėms. Aptartos „PZU“ siūlomos naudos vežėjams, pasiūlymas palygintas su kitų įmonių pateiktais siūlymais. Nutarta – pritarti pateiktam pasiūlymui.

Posėdžio metu taip pat aptartos galimybės dalyvauti IRU organizuojamame pasauliniame kongrese. E. Mikėnas pristatė įvykusius susitikimus su vežėjais regionuose.