LT EN RU
Naujienos

Prezidiumo posėdyje aptarti vežėjams aktualūs klausimai

2017 gruodžio 07

Gruodžio 6 d. į posėdi rinkosi asociacijos „Linava“ prezidiumas. Itin ilgoje darbotvarkėje buvo numatyta daugybė vežėjams aktualių klausimų, kurie buvo apsvarstyti.

Pirmiausiai pristatyta asociacijos „Linava“ finansinė situacija. Konstatuota, kad laikomasi numatyto plano ir metų rezultatai turėtų būti kiek geresni nei planuota. Pristatytos biudžeto eilutės kuriose sutaupyta lėšų ir tos, kuriose viršytos numatytos išlaidos, paaiškintos to priežastys.

Vėliau aptartos prezidiumo nutarimų ir sekretoriato darbų vykdymo ataskaitos. Pristatyti TIR knygelių pardavimai, galimybės sutaupyti veiklos sąnaudas tobulinant TIR knygelių administravimo procesus. Kalbėta apie TIR-EPD paslaugą, kuri leidžia vežėjams sutaupyti po 2,5 Šveicarijos franko už kiekvieną per TIR-EPD modulį deklaruotą TIR knygelę.

Prezidiumo nariai pateikė vežėjų kandidatūras, kurie ateinančio kongreso metu bus apdovanoti asociacijos „Linava“ Padėkos raštais už dalyvavimą asociacijos „Linava“ veikloje, nuopelnus transporto sektoriui.

Diskutuota ir dėl vairuotojų įdarbinimo problemų. Įžvelgtos palengvintos įdarbinimo tvarkos spragos. Pasidalinta įžvalgomis, kad ne visi asociacijos „Linava“ pasiūlyti įdarbinimo tvarkos pakeitimai ir palengvinimai pritaikyti. Bus siekiama naujų tvarkos patobulinimų.

Vėliau aptartas kitų metų dalyvavimo parodose planas. Apžvelgtos galimybės sutaupyti parodoms skirtas lėšas pasinaudojant įvairiomis galimybėmis, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis. Pateiktos sąlygos, kurias įvykdžius galima būtų pretenduoti į išorinius finansavimo šaltinius.  Aptartos pagrindinės kitų metų parodos, kuriose asociacijai vertėtų dalyvauti ir pristatyti Lietuvos transporto sektorių ir asociacijos narius. Diskutuota dėl stendo, kuriame būtų atstovaujami asociacijos nariai, koncepcijos ir kokias sąlygas ir galimybes pasiūlyti asociacijos nariams, norintiems dalyvauti įvairiose parodose. Nuspręsta kitąmet dalyvauti parodoje „TransRussia“. Dėl kitų parodų bus apsispręsta vėliau.

Priminta apie Prancūzijos mokesčių inspekcijos veiksmus, kuomet dalis Lietuvos transporto įmonių buvo užregistruotos į Prancūzijos mokesčių mokėtojų registrą ir paprašyta sumokėti mokesčius Prancūzijos biudžetui. Kalbėta kokių veiksmų turi imtis asociacija ir ginti savo narius, kurie pateko į šį sąrašą.

Kitu klausimu kalbėta apie asociacijos įvaizdį. Pristatytos publikacijos spaudoje, kuriose aprašoma asociacijos „Linava“ veikla ir vežėjų atstovavimas. Kalbėta apie laukiančius darbus, siekiant visuomenei pateikti informaciją apie asociaicjos veiklą, gerąją vežėjų praktiką, transporto sektoriaus svarbą valstybei ir šalies ekonomikai.

Aptartas draudimo įstatymo pakeitimo klausimas. Diskutuota apie tai, kokios pozicijos laikosi valstybinės institucijos, draudikai ir draudėjai. Aptarti niuansai trukdantys pakeisti šį įstatymą, kuris leistų draudimo rinką padaryti skaidresnę. Taip pat sutarta dėl laukiančių darbo gairių, siekiant padaryti Lietuvos draudimo rinką patraukią vartotojams.

Pranešta, kad netrukus bus patalpinti ir vežėjams išlatinti dokumentų projektai pagal naujo Darbo Kodekso reikalavimus. Taip pat informuota apie sukurtą asociacijos Etikos kodeksas. Jis bus pristatytas regioniniuose susirinkimuose.

Aptartas ir kitų metų renginių, kuriuos organizuos asociacija, planas. Informuota apie ISO standarto diegimą asociacijoje. Didžioji dalis darbų jau pabaigta ir laukia tik išorės auditas.