LT EN RU
Naujienos

Prezidiumo posėdyje patvirtintas naujas sekretorius paslaugų plėtrai ir inovacijoms

2018 rugsėjo 14

Rugsėjo 13 d. vykusiame prezidiumo posėdyje pristatyta nauja pareigybė asociacijoje – sekretorius paslaugų plėtrai ir inovacijoms. Į šias pareigas prezidiumo dauguma paskyrė Zenoną Buivydą. Posėdyje dar aptarti draudimo bendrovės steigimo, biudžeto vykdymo, narystės bei kiti klausimai.

Posėdyje dalyvavo šie prezidiumo nariai: V. Bučinskas, B. Geležiūnas, R. Martinavičius, O. Tarasov, A. Telmentas, R. Vosylius, E. Mikėnas, M. Svirko, R. Vėlavičius ir A. Ašmankevičius.

Prieš pradėdamas posėdį asociacijos prezidentas E. Mikėnas išsakė savo abejonę dėl R. Vosyliaus, kaip prezidiumo nario, įgaliojimų, mat šiuo klausimu vyksta teismas. Po diskusijų ir viceprezidento R. Martinavičius išsakytų pastabų, kad prezidentas elgiasi nekorektiškai, posėdį pradėjo generalinis sekretorius M. Atroškevičius.

Posėdžio pirmininku išrinktas V. Bučinskas pristatė papildytą posėdžio darbotvarkę, kuriai buvo pritarta. Pirmu klausimu buvo svarstytas draudimo bendrovės steigimo procesas. Viceprezidentas M. Svirko pristatė šiuo metu vykstančius darbus: laukiame „Lietuvos banko“ pastabų dėl verslo plano, po kurių bus teikiama oficiali paraiška draudimo bendrovės licencijai gauti.

B. Geležiūnas teiravosi dėl steigiamoje draudimo bendrovėje įdarbintų asmenų darbo vietų ir pasigedo jų pristatymo prezidiumui. A. Telmentas ragino draudimo bendrovę steigti kaip įmanoma greičiau, kad ji veiklą pradėtų dar šiemet. Atsakydamas draudimo bendrovės vadovas S. Peleckas užtikrino, kad darbuotojai aktyviai vykdo savo veiklą ir galės pateikti prezidiumui kasmėnesines ataskaitas. Jis taip pat pritarė A. Telmentui, kad darbus reikia spartinti, deja, buvo sulaukta daug „Lietuvos banko“ pastabų į kurias atsakyti užtrunka.

Sekretorius transporto politikai T. Garuolis aptarė savo vizitą IRU ir pristatė situaciją dėl IRU skiriamų lėšų draudimo kompanijos steigimui. Anot T. Garuolio, IRU patvirtino lėšų skyrimą tik paprašė, kad būtų nustatytas aiškus mechanizmas dėl lėšų panaudojimo atskaitomybės. Generalinis sekretorius M. Atroškevičius prašė pritarti, kad šį klausimą ir toliau kuruotų T. Garuolis. Pasiūlymui pritarta.

Atstovas spaudai A. Petraitis pristatė klausimą dėl laikino bendradarbiavimo su UAB „Vox vera“ atnaujinimo. Prezidiumo nariai aptarė gautą UAB „Vox verą“ pasiūlymą ir sprendė dėl tolimesnio laikino bendradarbiavimo. Po diskusijų, buvo priimtas sprendimas įpareigoti generalinį sekretorių su bendrove pasirašyti laikiną sutartį bei paskelbti ryšių su visuomene paslaugų teikimo konkursą ir iki lapkričio 15 d. patvirtinti jo nugalėtoją.

M. Atroškevičius pristatė situaciją dėl sekretoriato darbo organizavimo bei naują pareigybę – sekretorių paslaugų plėtrai ir inovacijoms. M. Svirko siūlė iš pradžių suorganizuoti strateginę sesiją ir pasitvirtinti asociacijos tikslus ir tik tuomet priimti darbuotoją plėtrai. M. Atroškevičius patikino, kad naujas darbuotojas ir dirbs su strategija. Kiti prezidiumo nariai kėlė klausimą dėl visų asociacijos struktūros pokyčių pristatymo. M. Atroškevičius pažadėjo, kad struktūra bus pristatyta artimiausiame prezidiumo posėdyje.

V. Bučinskas pakvietė narius balsuoti dėl naujos pareigybės – sekretoriaus paslaugų plėtrai ir inovacijoms įtraukimo į asociacijos struktūrą. Pasiūlymui pritarta. Posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl strateginės sesijos pravedimo prezidiumo ir revizinės komisijos nariams. Pasiūlymui nepritarta.

M. Atroškevičius į sekretoriaus paslaugų plėtrai ir inovacijoms pareigas pateikė Z. Buivydo kandidatūrą. Pastarasis prisistatė prezidiumo nariams, papasakojo apie savo išsilavinimą bei kur dirbo ir kokias pareigas užėmė anksčiau. Taip pat užklaustas prezidiumo narių, pristatė savo kelias idėjas dėl inovacijų ir plėtros. Posėdžio pirmininkas pasiūlius balsuoti dėl kandidatūros į sekretoriaus inovacijoms ir plėtrai pareigas, pritarta Z. Buivydo kandidatūrai.

A. Ašmankevičius pristatė biudžeto vykdymo klausimus. Pasak pranešėjo, TIR knygelių pardavimai – pagrindinis asociacijos pajamų šaltinis, todėl turėtume skatinti jų pardavimus. Būtina atsižvelgti į tai formuojant kitų metų biudžetą. Prezidiumo nariai siūlė dažniau organizuoti finansų ir biudžeto komiteto posėdžius bei teikti ataskaitas prezidiumui. V. Bučinskas pasiūlė prie biudžeto svarstymo klausimo grįžti kitą prezidiumo posėdį.

Keleivinio transporto vyresnysis specialistas E. Stolovickij pristatė asociacijos narystės klausimus. E. Stolovickij pateikė skaičius kiek narių pernai ir šiemet nesumokėjo narystės mokesčio. Nors skaičiai šiemet – mažesni, tačiau vis tiek dar didoki. Pranešėjas siūlė priimti nutarimą įmones, nesusimokėjusias narystės mokesčio iki lapkričio 15 d. – šalinti iš asociacijos. Pirmininkui iškėlus klausimą balsavimui, jam buvo pritarta.

Primintas ir praėjusį prezidiumą iškeltas klausimas dėl 3 narių iš Vilkaviškio prašymų perkelti juos iš Kauno į Alytaus regioną. Apklausus Vilkaviškio raj. narius, paaiškėjo, kad daugumą jų pritaria perkėlimui į Alytaus regioną. Prezidiumo balsavimas patvirtino Vilkaviškio raj. narių perkėlimą iš Kauno į Alytaus regioną.

Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto (TORK) informaciją pateikė jo pirmininkas R. Vosylius. Jis pristatė kiek narių dalyvavo komitete ir kokie klausimai buvo svarstyti bei pateikti prezidiumui sprendimams. Pirmu klausimu komitete buvo pasiūlyta teikti prezidiumui priimti sprendimą dėl taikos sutarties sudarymo UAB „Mečys“ asociacijai iškeltose bylose. Posėdžio pirmininkui iškėlus klausimą balsavimui dėl taikos susitarimo inicijavimo tarp asociacijos ir UAB „Mečys“, tokiam pasiūlymui pritarta.

Prezidiumo nariai diskutavo dėl svarstomų bylų ir jų bei asociacijos įstatų rengimo perdavimo advokatų kontorai „Glimstedt“. Po balsavimo, pasiūlymui pritarta.

Pristatytas ir TORK svarstytas advokato V. Mitrausko prašymas dėl trūkstamų dokumentų išsamiai bylų analizei pateikimo. Pagal TORK rekomendacijas, siūlyta įpareigoti generalinį sekretorių pateikti dokumentus. Pasiūlymui pritarta.

Aptartas ir TORK iškeltas klausimas dėl galimai žalą bendrovei padariusio įmonės darbuotojo iš trečiųjų šalių, kuris, pasirodo, pagal darbo kodeksą negali būti sprendžiamas teisme Lietuvoje, o toje valstybėje iš kurios yra atvykęs darbuotojas. Pasiūlyta pavesti klausimą dėl LR Darbo kodekso svarstyti Socialinių reikalų komitete. Pasiūlymui pritarta.

Posėdyje pristatyta situacija dėl Panevėžio regiono rinkimų, kuriuose buvo išrinktas prezidiumo narys A. Pajuodis ir galimų rinkimų klastojimų. Posėdžio pirmininkas pasiūlius situacijai išsiaiškinti sudaryti komisiją, kurios sudėtyje būtų visa revizinė komisija, generalinis sekretorius ir teisininkas, pasiūlymui pritarta.

Pagal TORK rekomendacijas, siūlyta visas bylas, kurias vedė advokatų kontora „Magnusson“ perduoti kitoms advokatų kontoroms. Pasiūlymui pritarta.

Posėdžio pirmininkas taip pat siūlė, kad būtų nutarimas jog dėl visų teisinių bylų sprendimus priimtų ne generalinis sekretorius, bet prezidiumas. Pasiūlymui pritarta.

Svarstytas klausimas dėl parašo TIR knygelėje. Siūlyta ir pasiūlymui vienbalsiai pritarta, kad pasirašyti turėtų generalinis sekretorius.

Aptartas klausimas ir dėl generalinio sekretoriaus parašo atliekant bankinius pavedimus patvirtinimo. Vienbalsiai nutarta, kad bankinius pavedimus pasirašyti turėtų generalinis ir bendrųjų reikalų sekretoriai.

Asociacijos prezidentas E. Mikėnas pristatė kvietimą vykti į Uzbekistano konferenciją. Diskutuojant šiuo klausimu prezidiumo narių nuomonės išsiskyrė. Vieni palaikė siūlymą vykti, kiti buvo prieš. Po balsavimo nebuvo pritarta vykimui į Uzbekistaną.

Svarstytas ir kuro limito nustatymas prezidentui. Po diskusijų nuspręsta pavesti bendrųjų reikalų sekretoriui atlikti kuro limitų analizę ir šį klausimą spręsti kito posėdžio metu. Taip pat po balsavimo pritarta kol kas prezidentui suteikti tokį patį limitą, kokį turi Kauno regiono prezidiumo nariai.

Posėdyje aptartas klausimas dėl žalos, padarytos dėl prezidiumo nutarimų, kurių priėmimui lemiamą balsą turėjo M. Račkauskas. V. Bučinskas pasiūlė pavesti generaliniam sekretoriui išsiaiškinti situaciją dėl patirtų nuostolių atsisakant kelionių ir atšaukiant skrydžius bei viešbučių rezervacijas. Po balsavimo, pritarta, kad tokį tyrimą atliktų generalinis sekretorius.

Kitas prezidiumo posėdis, pagal prezidiumo patvirtintą grafiką, suplanuotas rugsėjo 26 d.

Detalų prezidiumo posėdžio protokolą galite rasti čia (Tik nariams).