2012 lapkričio 07

Prezidiumo posėdyje priimti svarbūs asociacijai nutarimai


Lapkričio 6 d. vykusiame Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje patvirtintas naujas generalinis sekretorius, pristatyta trijų ketvirčių finansinė ataskaita, aptartos TIR knygelių kainų mažinimo galimybės ir svarstyti nauji įsipareigojimai asociacijos nariams atskleidžiant komercinės paslapties turinčią ar Lietuvos įstatymų nustatytą konfidencialią informaciją.

Posėdyje svarstytas generalinio sekretoriaus Vidmanto Adomaičio pareiškimas pakeisti pareigas, kurį priėmęs prezidiumas nuo lapkričio 16 d. asociacijos sekretoriato vadovu paskyrė asociacijos prezidento patarėją Ričardą Malkų. Svarstytos kelios galimos kandidatūros į generalinio sekretoriaus postą. Prezidiumo narių apsisprendimui įtakos turėjo faktai, jog šis specialistas yra buvęs susisiekimo viceministru, „Linavos“ prezidiumo nariu, Achemos koncerno transporto įmonės vadovu, Klaipėdos uosto valdybos nariu ir turi apsigynęs mokslinį laipsnį transporto srityje. „Manau, kad renkamės žmogų gebantį valdyti sekretoriatą ir galintį savo kompetencijos ribose spręsti Prezidiumo pavestas užduotis.“, – teigė Algimantas Kondrusevičius, asociacijos „Linava“ prezidentas.

Prezidiumo nariams pristatyta 9 mėnesių veiklos rodiklių bei finansinė ataskaita atskleidė, jog asociacijos balansas yra teigiamas, vykdomi nustatyti pajamų planai. Tuo pačiu dalis prezidiumo narių išreiškė pasipiktinimą neseniai žiniasklaidoje platinta žinia apie galimus asociacijos „Linava“ finansinius sunkumus. „Nežinau kodėl, tačiau atvirai meluojama apie asociacijos finansinę griūtį ir kitokias negandas, remiantis kelių metų senumo skaičiais ir neaiškios kilmės informacija. Asociacija kaip niekada stovi tvirtai ir tą patvirtina finansinė ataskaita bei mus kontroliuojančios organizacijos“, – sako A. Kondrusevičius.

Pasak jo, Tarptautinė vežėjų sąjunga IRU taip pat patvirtino, jog asociacijos TIR garantinis fondas atitinka visus TIR sistemos reikalavimus.

Prezidiumo nariams pristatyta bendrovės FTB atsakaita, kurioje detaliai aprašytas skolų išieškojimo iš asociacijai skolingų įmonių ir asmenų procesas ir rezultatai.

Nauja sutartis dėl pilotinių TIR knygelių

Kaip vienas iš perspektyvinių klausimų svarstytas TIR knygelių kainų mažinimas.

TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys teigia, jog pasirašius naują sutartį su Tarptautine vežėjų sąjunga IRU atsirastų realios galimybės kitąmet sumažinti TIR pilotinių knygelių kainas. Sutartis ir jos sąlygos šiuo metu yra derinamos.

Prezidiumas svarstė įsipareigojimų asociacijos nariams ir prezidiumo nariams projektą ir dokumentus, kurie nustato atsakomybę už komercinės paslapties turinčios ar Lietuvos įstatymų ginamos konfidencialios informacijos atskleidimą tretiesiems asmenims. Tokį įsipareigojimą siūloma pasirašyti kiekvienam prezidiumo nariui ir pasižadant atsakingai elgtis su jautria informacija, galinčia kaip nors pakenkti asociacijai ar jos nariams. Asociacija itin atsakingai žiūri į pareigą apsaugoti ir neplatinti duomenų apie savo narių veiklą. Tuo pačiu ji siekia suteikti prašomą informaciją savo nariams ir prezidiumui, kaip numato įstatai, užtikrinant, kad ši informacija bus naudojama atsakingai.

 

 

 

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovas spaudai

Gytis Vincevičius