2016 lapkričio 30

Prezidiumo posėdyje - Revizijos komisijos atlikto darbo pristatymas


IMG_1223

Paskutinę rudens dieną į posėdį susirinkę prezidiumo nariai svarstė aktualius asociacijai klausimus. Pritarta TIR-EPD naudojimo pokyčiams, pristatyti Revizijos komisijos atlikti patikrinimai, didžiausi asociacijos skolininkai, susigrąžintos lėšos, aptarti kiti klausimai.

Prezidentas Erlandas Mikėnas buvo išvykęs į Maskvą, kur vyko dvišalės derybos dėl tarptautinių krovinių gabenimo leidimų kvotos kitiems metams, tad posėdžio pradžioje pirmininku išrinktas viceprezidentas Vytas Bučinskas.

Posėdis prasidėjo nuo asociacijos finansinės padėties apžvalgos, kurią pristatė buhalterinę apskaitą vedančios įmonės atstovai. Aptarti ir ginčo su Valstybine mokesčių inspekcija niuansai. Vėliau pristatyti praėjusio prezidiumo posėdžio nutarimų vykdymo ataskaita.

Kitu klausimu pristatyti asociacijos pasiūlymai naujai LR vyriausybei. Apžvelgtas bendravimas su naująja šalies valdžia. Kiek vėliau patvirtinti asociacijos ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai.

Kitu klausimu buvo svarstomas TIR knygelių pardavimų skatinimas. Pristatytos taikomas priemones ir esami rezultatai. Taip pat galimos TIR knygelių pardavimo skatinimo priemonės. Pateikti prognozuojami galimų skatinimo priemonių taikymo rezultatai. Prezidiumo nariai diskutavo galimus scenarijus, pagal kuriuos būtų galima padaryti TIR sistemą patrauklesnę ir palankesnę vežėjams. Nuspręsta nuo gruodžio 1 d. grąžinti vežėjams 2,5 Šveicarijos franko už kiekvieną TIR knygelę, kuriai buvo įforminta išankstinė deklaracija per TIR-EPD sistemą.

Revizijos komisija pristatė atliktus patikrinimus ir pateikė jų apžvalgą. Pristatyti skolų išieškojimo rezultatai ir didžiausi skolininkai ir asmenys, iššvaistę asociacijos lėšas. Taip pat pateikti duomenys, kiek tų lėšų asociacija jau susigrąžino. Su Revizijos komisijos pranešimu susipažinti bus galima gruodžio 1 d. vyksiančiame asociacijos kongrese.

Svarstydami kitų metų planus, prezidiumo nariai aptarė parodas, kuriose verta dalyvauti ir pristatyti „Linavos“ narius bei jų teikiamas paslaugas. Kitąmet nuspręsta dalyvauti įvairiose parodose Rytuose ir Vakaruose. Apsvarstyti narystės klausimai.