2018 lapkričio 07

Lapkričio 9 d. baigiasi paraiškų gauti ETMK leidimus pateikimo terminas


asphalt-car-clear-sky-192364

Lietuvos transporto saugos administracija praneša, kad vadovaujantis Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 2BE-264, iki 2018 m. lapkričio 9 d. priimamos vežėjų, pageidaujančių 2019 m. gauti ETMK leidimus, paraiškos.

Lietuvai skirti ETMK leidimai 2019 m.:

- 160 metinių leidimų „EURO IV saugioms“ transporto priemonėms,

- 800 metinių leidimų „EURO V saugioms“ transporto priemonėms,

- 612 metinių leidimų „EURO VI saugioms“ transporto priemonėms.

Rusijoje galios 90 ETMK leidimų, skirtų „Euro V saugioms“ transporto priemonėms, ir 84 ETMK leidimai, skirti „Euro VI saugioms“ transporto priemonėms.

Po 2018 m. lapkričio 9 d. paraiškos gauti ETMK leidimus nebus priimamos.

Šaltinis: https://ltsa.lrv.lt/lt/naujienos/priimamos-paraiskos-gauti-etmk-leidimus-1