2019 lapkričio 07

Priimamos paraiškos gauti ETMK leidimus


certificati-CEMT-n6359tsk8qewzkd6ebk7q6wpmuvv5lnqnitxbkfors[1]

Lietuvos transporto saugos administracija praneša, kad vadovaujantis Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 2BE-264, iki 2019 m. lapkričio 25 d. priimamos vežėjų, pageidaujančių 2020 m. gauti ETMK leidimus, paraiškos.

Lietuvai skirti ETMK leidimai 2020 m.:

- 80 metinių leidimų  „EURO IV saugi“ transporto priemonėms,

- 600 metinių leidimų  „EURO V saugi“ transporto priemonėms,

- 1092 metiniai leidimai „EURO VI saugi“ transporto priemonėms.

Rusijoje galios 90 ETMK leidimų, skirtų „Euro V saugi“ transporto priemonėms, ir 84 ETMK leidimai, skirti „Euro VI saugi“ transporto priemonėms.

 

Po 2019 m. lapkričio 25 d. paraiškos gauti ETMK leidimus nebus priimamos.