2020 vasario 06

Priimtas ilgai lauktas sprendimas dėl eTIR projekto įgyvendinimo


Jungtinių tautų pastatas

Vasario 5 d. Jungtinių Tautų Ekonominės Komisijos Europai (JT EKE) TIR Administracinio komiteto (AC.2) 72-oje sesijoje buvo oficialiai patvirtintas TIR konvencijos 11 priedas „eTIR procedūra“. Tai labai svarbus ir ilgai lauktas sprendimas žengiant eTIR projekto įgyvendinimo keliu.

Kaip žinia, Europos Sąjungos šalys, tarp jų ir Lietuva, jau daug metų aktyviai ruošiasi eTIR įvedimui. „Linavos“ atstovai dalyvavo įvairiose Europos Komisijos eTIR įvedimą koordinuojančių grupių posėdžiuose, susitikimuose. Įgyvendinant šį projektą siekiama, kad ES narės vieninga eTIR sistema pakeistų dabar naudojamas nacionalines sistemas.

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius M Atroškevičius sako, kad eTIR turi būti realiai naudinga vežėjams, nes diegiant naują modernią sistemą norima sumažinti tiek finansinę, tiek biurokratinę naštą. TIR sistemos skaitmenizavimas gali tapti jos renesansu, nes TIR konvencija – viena tvariausių ir naudingiausių konvencijų.

Kaip žinoma, TIR sistema – sėkminga 76 valstybėje naudojama priemonė, užtikrinanti sklandų krovinių judėjimą ir greitą pasienio procedūrų įvykdymą. Tarptautiniu mastu jos platinimu ir funkcionavimu rūpinasi IRU, o Lietuvoje tuo užsiima šios organizacijos narė, Lietuvos nacionalinė vežėjų asociacija „Linava“, kuri 1992 m. gegužės 23 d. Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) kongrese tapo tikrąja IRU nare.