LT EN RU
Naujienos

Revizijos komisija pateikė išvadas dėl naujos regioninių susirinkimų organizavimo tvarkos

2020 sausio 31

“Linavos” Revizijos komisija pateikė asociacijos nariams, Kongresui, regioniniams narių susirinkimams, Prezidiumo nariams ir generaliniam sekretoriui adresuotas išvadas ir rekomendacijas dėl 2020 sausio 15 d. prezidiumo nutarimu patvirtinto dokumento „Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarka“.

Revizijos komisijos išvadose teigiama, kad tvarka neteisėtai suvaržo asociacijos narių teises bei laisves, numatytas asociacijos Įstatuose ir Asociacijų įstatyme. Anot Revizijos komisijos išvados, kolegialių organų skyrimo tvarką turi teisę nustatyti tik asociacijos kongresas asociacijos Įstatuose.

Revizijos komisija prie savo išvadų pridėjo vienos advokatų kontoros parengtą komentarą dėl regioninių susirinkimų šaukimo tvarkos.

Abu Revizijos komisijos pateiktus dokumentus galima rasti čia: