LT EN RU
Naujienos

Pakartotinis XXVII Kongresas: apžvalga

2015 birželio 09

2015 m. birželio 10 dieną Kėdainiuose vyko pakartotinis asociacijos „Linava“ XXVII Kongresas.

Į jį atvyko 347 asociacijos nariai.

Išrinkta mandatų komisija, kuri pradeda darbą. Jos pirmininku išrinktas Viačeslav Semeško.

Renkama balsų skaičiavimo komisija. Į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti 23 nariai. Du iš jų vėliau atsisakė dalyvauti komisijos darbe. Balsų skaičiavimo komisijos vadovu išrinktas Mindaugas Račkauskas.

Kongresas patvirtino Algimanto Kondrusevičiaus prašymą pasitraukti iš užimamų pareigų.

Kongresas įgaliojo Vidmantą Pelėdą bei Viktorą Monkevič pasirašyti pakartotinio Kongreso protokolą.

Toliau Kongresui pristatomi siūlomi įstatų pakeitimai. Kongresas apsisprendė, kad balsavimui bus teikiamas pilnas pateiktas įstatų projektas. Kitu balsavimu nutarta, kad įstatai bus priimti slaptu balsavimu.

Pagal darbotvarkę pradedamas kandidatų į „Linavos“ prezidento postą prisistatymas. Savo kandidatūras pristatė ir į klausimus atsakė Erlandas Mikėnas, Vytautas Milėnas, Vidas Augaitis, Sigitas Žilius, Julius Misiūnas, Mečislovas Atroškevičius, Aldas Motiejūnas.

Mečislovas Atroškevičius atsiėmė savo kandidatūrą, paraginęs balsuoti už Vytautą Milėną arba Sigitą Žilių.

Taip pat pasielgė Aldas Motiejūnas.

Paaiškėjo, kad į „Linavos“ prezidento postą pretenduoja Erlandas Mikėnas, Vytautas Milėnas, Vidas Augaitis, Sigitas Žilius, Julius Misiūnas.

Taip pat Kongresui prisistatė kandidatai į laisvą Revizijos komisijos vietą.

Vyksta slapto balsavimo procedūra.

Pasibaigus pietų pertraukai ir tebevykstant slaptam balsvimui, „Linavos“ generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis pateikė sekretoriato veiklos ataskaitą. Bendru sutarimu ji patvirtinta.

Informuojama, kad balsavimas baigtas ir darbą pradeda balsų skaičiavimo komisija.

Asociacijos sekretorius Tadas Ruželė pristato praeitų metų finansinės veiklos ataskaitą. Ji bendru sutarimu patvirtinta.

Asociacijos revizorės Aušra Mecelienė ir Alicija Monkevič pristatė Revizijos komisijos ataskaitą. Revizijos komisija pasiūlė nutarimą dėl proporcingo išlaidų mažinimo, jeigu pajamos būtų mažesnės, nei suplanuota biudžete.

Po diskusijos šis sprendimas priimtas kaip rekomendacija.

Bendru sutarimu Revizijos komisijos ataskaita patvirtinta.

Balsų skaičiavimo komisija paskelbė prezidento rinkimų rezultatus, po kurių paaiškėjo, kad bus skelbiamas antrasis rinkimų turas, į kurį pateko Erlandas Mikėnas bei Vytautas Milėnas.

Atmetus negaliojančius biuletenius, rezultatai tokie:

167 – Erlandas Mikėnas

81  – Vytautas Milėnas

9 – Vidas Augaitis

13 – Sigitas Žilius

43  – Julius Misiūnas

Erlandui Mikėnui iki pergalės jau I ture pritrūko vos 8 balsų.

Kol ruošiami biuleteniai antrajam rinkimų turui,  Biudžeto komiteto pirmininkas Vidas Augaitis pristato 2015 metų biudžetą. Balsų dauguma sprendimas priimtas.

Balsavimo dėl asociacijos „Linava“ naujos redakcijos įstatų rezultatai:

Už 266, prieš 66. Įstatai priimti.

Į laisvą revizoriaus komisijos nario vietą išrinktas Mindaugas Kapleris (UAB „Samarina“) .

Pradedama antrojo rinkimų į asociacijos prezidento postą procedūra.

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Mindaugas Račkauskas paskelbė, kad asociacijos „Linava“ prezidentu išrinktas Erlandas Mikėnas, surinkęs 161 balsus. Vytautas Milėnas antrame rinkimų ture surinko  109 balsus.

Kreipdamasis į kolegas, Erlandas Mikėnas dėkojo už pasitikėjimą ir kvietė visus susitelkti bendram darbui.

Kongreso sprendimu lieka galioti seni stojimo į asociaciją mokesčiai.

Slaptu balsavimu Romas Vosylius patvirtintas prezidiumo nariu nuo Kauno regiono vežėjų.

Tuo XXVII pakartotinis „Linavos“ kongresas baigė darbą.