LT EN RU
Naujienos

SADM paaiškina: kada Ukrainos piliečiams nebus skaičiuojamos sveikatos draudimo įmokos

2022 balandžio 06

Darbdaviams leidus Lietuvoje įdarbintiems Ukrainos piliečiams nedirbti, pavyzdžiui, išleidus ginti Tėvynės ir darbdaviui užpildžius specialią formą, darbuotojui už atitinkamą laikotarpį nebus skaičiuojamos sveikatos draudimo įmokos. Tai rašoma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pateiktame išaiškinime, kai asociacija „Linava“ paprašė patikslinti tvarką dėl sveikatos draudimo įmokų už darbuotoją mokėjimo.

SADM Socialinio draudimo grupės vadovo Vaidoto Kalinausko pateiktame paaiškinime teigiama, kad darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją nuo pareigos dirbti, išsaugant jam darbo vietą, jei tai būtina visuomeninėms valstybinės, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti.

„Taigi, jeigu Ukrainos piliečiui dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos Ukrainoje suteikiamos nemokamos atostogos, darbdavys pildydamas 12-SD pranešimą turi pasirinkti 05 priežastį („neatvykimas administracijos leidimu“). Minėta tvarka pateikus 12-SD pranešimą Ukrainos piliečiui už atitinkamą laikotarpį nebus skaičiuojamos sveikatos draudimo įmokos“, – rašoma ministerijos atstovo V. Kalinausko išaiškinime.

„Linava“ taip pat informuoja, kad ministerija yra parengusi aplinkraštį, kuriame paaiškina, ką žymėti darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, kai ukrainiečiai nemokamų atostogų metu išvyksta ginti savo šalies. Jame nurodoma, kad pagal Darbo kodekso 120 straipsnį, darbo laiko apskaita tvarkoma darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kurie gali būti pildomi ir saugomi elektroniniu būdu. Vadinasi, darbdavys pasitvirtina tiek darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą, tiek žymėjimus.

Pažymėtina, kad jei darbdavys darbuotoją išleido nemokamų atostogų pagal Darbo kodekso 137 straipsnio 2 dalį („Ilgiau negu vieną darbo dieną (pamainą) trunkančios nemokamos atostogos gali būti suteikiamos darbuotojo prašymu ir su darbdavio sutikimu“), reikėtų žymėti kaip nemokamas atostogas (pvz. NA). Jei darbuotojas išleistas pagal Darbo kodekso 137 straipsnio 4 dalį („Įstatymų nustatyta tvarka darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos dirbti išsaugant jam darbo vietą, jeigu tai būtina visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti“), – naudojamas patvirtintas žymėjimas arba darbdavys patvirtina naują žymėjimą.

Aplinkraštyje taip pat atsakoma į klausimą, ar darbdavys turi sumokėti socialinio ir sveikatos draudimo įmokas nuo sumos, jei skiria vienkartinę kompensaciją (ne didesnę kaip 730 Eur) savo darbuotojui Ukrainos piliečiui. Nurodoma, kad jei ši kompensacija skiriama nepaprastosios padėties Lietuvoje metu, tokia išmoka nėra apmokestinama socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokomis, išskyrus, kai darbdavys įteikia piniginę dovaną, kuri apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.


Grįžti
KLAUSK