LT EN RU
Naujienos

Saviizoliacijos reikalavimai vairuotojams (tik nariams)

2020 rugpjūčio 10

Rugpjūčio 7-8 dienomis buvo atnaujintos tvarkos, numatančios ekstremaliosios situacijos metu vairuotojams galiojančius apribojimus ir reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą buvo įtraukta Lenkijos Respublika, tačiau vadovaujantis naujausiais Izoliacijos taisyklių pakeitimais, izoliavimas nėra privalomas Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikoje teisėtai gyvenantiems asmenims, tranzitu grįžtantiems per Lenkijos Respubliką.

Izoliacija

  • Vadovaujantis naujausiais teisės aktų pakeitimais, tiek Lietuvos piliečiams, tiek Lietuvos įmonėse vairuotojais dirbantiems užsieniečiams, atvykusiems/grįžusiems iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, izoliacija yra privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau nei 14 dienų.

Izoliacijos taisyklės

Vairuotojams, kurie grįžę ar atvykę iš užsienio yra laikomi sąlytį turėjusiais asmenimis, galioja šios būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos:

  • -sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo ar sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu. Jei nėra galimybės užtikrintų šių sąlygų, sąlytį turėjęs asmuo gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis):
  • -sąlyčio neturėję asmenys gali gyventi kartu su sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiu asmeniu. Tokiu atveju sąlytį su sergančiuoju turėję ir sąlyčio neturėję asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve;
  • -suderinus su NVSC sąlytį turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju, keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.

Plačiau su izoliacijos taisyklėmis, pagrindiniais principais ir sąlygomis galite susipažinti čia.

Visus operacijų vadovo sprendimus galite rasti čia.

Esant būtinybei izoliacijos metu apsilankyti valstybinėse įstaigose, pavyzdžiui Migracijos departamente, būtina kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl leidimo palikti izoliacijos vietą. Informaciją apie šių leidimų išdavimą galite rasti čia.

Privalomas anketų pildymas atvykstantiems/grįžtantiems į Lietuvą

Iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą į Lietuvos Respubliką grįžusiems/atvykusiems Lietuvos pilietybę turintiems vairuotojams, kai buvo keliaujama oro ar jūrų transportu, oro ar jūrų uoste privalo pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistams,  vykdantiems medicininę – karantininę kontrolę, užpildytą popierinę anketą (anketos forma patalpinta interneto svetainėje adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio) arba registracijos NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) patvirtinimą, o kai buvo keliaujama žemės transportu, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form). Vadovaujantis NVSC išaiškinimu, užsienio pilietybę turintiems vairuotojams reikalavimas pildyti anketą privalomas grįžus iš bet kurios užsienio valstybės, nepriklausomai nuo to, ar ji įtraukta į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą. Anketos pildymas neprivalomas vykimo tranzitu per Lietuvą atveju.
Užsieniečiams privalomas testavimas

Lietuvos įmonėse vairuotojais dirbantiems užsieniečiams, atvykusiems iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, ir jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas daugiau nei 72 val.,  privaloma per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją kreiptis į Karštąją liniją 1808 arba kitą COVID-19 ligos tyrimus atliekančią įstaigą dėl tyrimo COVID-19 ligai nustatyti atlikimo. Atlikus tyrimą reikalavimai dėl izoliacijos išlieka. Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad šis 72 val. terminas siejamas tik su testavimu ir neįtakoja saviizoliacijos reikalavimų, t.y. izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką momento. Atkreipiame į dėmesį į tai, kad izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą ir tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo reikalais, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys arba pats užsienietis.