LT EN RU
Naujienos

Bendras Socialinių klausimų ir Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

2018 spalio 09

Linavos mokymo centre vyks bendras Socialinių klausimų ir Aplinkos apsaugos komiteto posėdis.

Data: spalio 16 d. (antradienis)

Laikas: 13.00 val.

Socialinių klausimų posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl trečiųjų šalių piliečių Lietuvos įmonėms sukeltos žalos išieškojimo tvarkos.

2. Dėl dialogo su profesinėmis sąjungomis:

2.1. XXXIII pakartotinio kongreso rezoliucijos, dėl bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis įgyvendinimas.

2.2. Šakinės kolektyvinės sutarties nauda socialiniams partneriams, perspektyvos Lietuvoje.

3. Susitikimo su VDI atstovais ataskaita.

3.1. 2018 m. kontrolės ir neplaninių patikrinimų rezultatai.

3.2. Darbo ginčų nagrinėjimo statistika.

3.3. VDI nustatyti transporto įmonių pažeidimai ir problemos atliekant patikrinimus.

4. Kiti klausimai.

 

Aplinkos apsaugos komiteto darbotvarkės klausimai:

1. Nacionalinis oro taršos mažinimo planas

2. Leidimų išdavimo dėl atliekų vežimo Europos Sąjungoje tvarka

3. Asociacijoje LINAVA įgyvendintas Aplinkos apsaugos standartas ISO 14001