LT EN RU
Naujienos

Sprendžiamos trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo problemos

2017 sausio 26

Š. m. sausio 26 d. asociacijos „Linava“ prezidento Erlando Mikėno iniciatyva įvyko asociacijos prezidiumo narių Artūro Telemento ir Artūro Rutkausko bei sekretoriato atstovų susitikimas su Migracijos departamento prie VRM atstovais. Susitikimo metu siekta sutarti dėl geresnių sąlygų įdarbinant trečiųjų šalių piliečius tolimųjų reisų vairuotojais.

Susitikimo pradžioje asociacijos „Linava“ atstovai padėkojo Migracijos departamentui už nuolatinę pagalbą sprendžiant Lietuvos vežėjams ir visai transporto sistemai aktualius klausimus. Taip pat atkreipė dėmesį, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimams buvo tikimasi trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo procedūrų supaprastinimo. Tačiau tam tikrais atvejais atsirado daugiau biurokratinių reikalavimų, vežėjai patiria administracinę naštą ir papildomas išlaidas. Susitikimo metu daug diskutuota apie pasikeitusią trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo tvarką ir nevienodus tam tikrų įstatymo nuostatų reikalavimus Lietuvos Migracijos padaliniuose.

Atkreiptinas dėmesys, kad vis dar neaiškios nuostatos:

  • dėl Teistumo pažymų pateikimo konsulinėms įstaigoms ir Migracijos tarnyboms Lietuvoje. Migracijos atstovai pabrėžė, kad Teistumo pažymas būtina pateikti tik kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi. Teistumo pažymos reikia iš tų valstybių, kuriose užsienietis gyveno, dirbo pastaruosius 2 metus. Migracijos departamento atstovės akcentavo, kad jei trečiųjų šalių pilietis dirbo, gyveno pastaruosius metus kitoje ES valstybėje ir nuolat grįždavo į savo kilmės šalį, tokiu atveju kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi būtina pateikti teistumo pažymas iš ES šalies ir savo kilmės šalies. Buvo paminėta, kad daugeliu atvejų užsieniečiams teistumo pažymas gali išduoti ir Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos. Pažyma dėl teistumo su vertimu į lietuvių kalbą turi būti patvirtinta Apostille. Tačiau yra taikomos išimtys:
  • Legalizuoti ar tvirtinti Apostille nereikia dokumentų, išduotų Baltarusijoje, Estijoje, Latvijoje, Moldovoje, Rusijoje, Ukrainoje. Šių šalių institucijų išduotoms teistumo pažymoms patvirtinti Apostille taip pat neprivaloma;
  • Darbdavys tvirtina tik tas dokumentų kopijas, kurias pats išdavė;
  • Jeigu konsulinėms įstaigoms ar Migracijos padaliniams pateikiami dokumentų originalai su vertimu į lietuvių kalbą, tokiu atveju dokumentų notariškai tvirtinti neprivaloma.

Asociacijos atstovai atkreipė dėmesį, kad pagal šiuo metu galiojančią tvarką vairuotojų pažymėjimų vertimai į lietuvių kalbą yra perteklinis reikalavimas, nes vairuotojų pažymėjimai atitinka tarptautinių pažymėjimų reikalavimus. Migracijos departamento atstovės pažadėjo šį klausimą išsiaiškinti ir sekančiame susitikime, kurį tikslinga organizuoti su URM atstovais, informuoti apie galimus šių reikalavimų liberalizavimus.

Asociacija toliau analizuoja situaciją dėl trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo ir kviečiame vežėjus pranešti su kokiomis problemomis susiduriama įforminant dokumentus trečiųjų šalių piliečiams norintiems dirbti krovininio transporto vairuotojais.

Krovininio transporto skyrius