LT EN RU
Naujienos

Steigiamas fondas, spręsti su mobilumo paketu susijusiems klausimams

2018 spalio 09

Spalio 5 d. asociacijoje įvyko transporto įmonių, asociacijos prezidiumo ir sekretoriato atstovų susitikimas, skirtas aptarti bendriems veiksmams, siekiant apginti Lietuvos vežėjų interesus vykstančiose derybose dėl „Mobilumo paketo“.

Susitikime dalyvavo transporto įmonių „Baltic transline transport“, „Finėjas“, „Girteka“, „Hegelmann transporte“, „Transimeksa“, „Transtira“, „Vlantana“ ir „Hoptrans“ atstovai. Asociacijos prezidiumo nariai: V. Bučinskas, A. Telmentas, O. Tarasov ir R. Vosylius, generalinis sekretorius M. Atroškevičius ir sekretorius transporto politikai T. Garuolis.

Susitikimo metu priimtas nutarimas įsteigti piniginį fondą trumpojo laikotarpio priemonėms finansuoti. Dėl priemonių finansavimo ilguoju laikotarpiu spręsti atsižvelgiant į derybų dėl „Mobilumo paketo“ eigą.

Transporto įmonės, kurių atstovai dalyvavo susitikime, skiria po 5 tūkst. EUR sudarydamos 40 tūkst. EUR piniginį fondą trumpojo laikotarpio priemonėms finansuoti. T. Garuolis paskirtas atsakingu asmeniu už fondo naudojimą.

„Vadinamasis „Mobilumo paketas“ – nepaprastai svarbus daliai mūsų vežėjų. Todėl asociacijos nariai, dirbantys vakarų Europos rinkose, susirūpinę dabartine situacija, parodė iniciatyvą steigti tikslinį fondą, kartu kviečiant ir kitas įmones, kuriems aktualūs „mobilumo paketo“ klausimai – prisijungti prie bendro fondo steigimo ir kartu spręsti visiems aktualius klausimus. Tuo pačiu nenuskriaudžiant ir nenaudojant tų narių lėšų, kuriems šis klausimas nėra aktualus. Fondas steigiamas tikslingai, kad būtų dar geriau panaudotas asociacijos potencialas. Fondo lėšų panaudojimas numatomas itin skaidrus ir viešas, pateikiant visas lėšų panaudojimo ataskaitas“,- sako M. Atroškevičius.

Kviečiame ir kitus asociacijos narius finansiškai prisidėti prie įsteigto fondo „Mobilumo paketo“ klausimams spręsti.