2019 rugsėjo 27

Su vidaus reikalų viceministru aptartos trūkstamų profesijų kvotų ir migracijos aktualijos


keliasplius-sunkvezimis[1]

2019 m. rugsėjo 24 d. asociacijos „Linava“ prezidiumo narys O. Tarasov, sekretorius transporto politikai T. Garuolis ir Transporto politikos sk. vadovas A. Tolstoj Vidaus reikalų ministerijoje susitiko su vidaus reikalų viceministru T. Tamulevičiumi, Vidaus reikalų ministerijos Migracijos politikos grupės patarėja D. Petrauskiene ir Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kancleriu J. Vidicku.

Susitikime pažymėtas kelių transporto sektoriaus specifiškumas ir dinamiškumas ir juo išskirtinis vaidmuo kuriant Lietuvos ekonomikos pridėtinę vertę. Lietuvos kelių transporto sektoriuje šiuo metu dirba apie 80 tūkst. sunkiųjų transporto priemonių vairuotojų, iš kurių didžioji dalis yra trečiųjų šalių piliečiai. Atsižvelgiant į sparčią sektoriaus plėtrą ir matomą nuolat augantį dirbančių trečiųjų šalių piliečių skaičių, akivaizdu, kad Lietuvos gyventojai nepatenkina augančio tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojų poreikio ir transporto sektorius ir toliau bus priklausomas nuo atvykstančios darbo jėgos pasiūlos. Todėl pradiniame etape rengiant kvotos dydžio nustatymo ir jo tikslinimo tvarką ir numatomus kvotos tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo profesijai, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonomines veiklos rūšis, dydžius, kurie planuojama bus nustatomi nuo 2021 m. sausio 1 d., būtina įvertinti sektoriaus specifiką, sezoninius investicijų svyravimus ir kitus tik šiam sektoriui, būdingus aspektus. Taip pat būtina užtikrinti, kiek tai įmanoma, efektyvų privalomų migracijos procedūrų (dėl vizų ir leidimų lakinai gyventi darbuotojams užsieniečiams išdavimo) įgyvendinimą, kartu siekiant užsieniečių vairuotojų atvykimo į Lietuvą darbo pagrindu procedūrų palengvinimo ir administracinės naštos mažinimo, kadangi didelis vairuotojų trūkumas jaučiamas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose kaimyninėse šalyse, ir konkurenciją tarp skirtingų šalių vežėjų (ir galima teigti – net tarp atskirų valstybių), pritraukiant aukščiausios kompetencijos personalą, nuolat auga.

Atskirai pažymėta ir aptarta šių dienų pagrindinė vežėjų problema Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritoriniuose interesantų aptarnavimo padaliniuose – eilės išankstinės elektroninės registracijos sistemoje, siekiant užrezervuoti vizito laiką (pvz., kaip rodo praktika, laisvų vietų gali nebūti dviem mėnesiams į priekį). Teigiamai vertintinos Migracijos departamento pastangos atlaisvinti vizito laikus tikrinant ir panaikinat „fiktyvias“ rezervacijas (kurių išaiškinama ir naikinama nuo 8 iki 10 per dieną), tačiau būtina ieškoti sisteminių problemos sprendimų. Taip pat aptartos ne mažiau vežėjams aktualūs užsieniečių dokumentų pateikimo ir interesantus aptarnaujančių darbuotojų darbo efektyvumo klausimai. Tikimasi, kad Lietuvos migracijos sistema MIGRIS, kurios veikimo pradžia buvo atidėta, šįkart pradės veikti kaip suplanuota – 2019 m. spalio 14 d. Kita gera žinia vežėjams – kartu su MIGRIS turi pradėti veikti atskiras migracijos konsultavimo centras Kėdainiuose, kuris teiks konsultacijas visoje Lietuvoje. Šios ir kitos priemonės turėtų padidinti migracijos sistemos funkcionalumą ir veiklos efektyvumą.

Susitikimo pabaigoje sutarta ir toliau, dalyvaujant asociacijai „Linava“, visapusiškai bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės institucijomis aukščiau minėtais klausimais.