2021 sausio 22

Subsidijos ir paskolos nuo Covid-19 nukentėjusioms įmonėms


Nuo sausio 20 d. įmonės, atitinkančios LR Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarime Nr. 24 įtvirtintus kriterijus, gali teikti subsidijų paraiškas. Per Mano VMI platformą paraiškas teikia savarankiškos įmonės kriterijus atitinkančios įmonės, o nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formą galės pateikti per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

Norime atkreipti dėmesį į nutarime įtvirtintą įmonės apibrėžimą:

Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo (išskyrus valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 procentus (kultūros sektoriaus įmonių atveju – 50 procentų) ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus (kultūros sektoriaus įmonių atveju – 50 procentų) ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ar kitu pagrindu) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė), kurio metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 000 000 Eur (penkiasdešimt milijonų eurų) arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 000 000 Eur (keturiasdešimt trijų milijonų eurų). Vertinant metinių pajamų ir turto balansinės vertės ribas, įtraukiami atitinkami su juridiniu asmeniu susijusių ir Lietuvoje veikiančių įmonių duomenys.

Pagal pirmąjį kvietimą subsidija bus skiriama savarankiškoms įmonėms (skiriama 50 mln. Eur). Pagal antrąjį kvietimą, subsidija gali būti skirta savarankiškų įmonių apibrėžimo, pateikto Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme („Savarankiška įmonė – įmonė, kuri neturi nei partnerinių, nei susijusių įmonių.“), neatitinkančiai įmonei, LR Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarime Nr. 24 vadinamai nesavarankiška įmone (skiriama iki 100 000 000 Eur). Tokiu būdu šiuo kvietimu galės pasinaudoti ir didelės įmonės.

Subsidija skiriama įmonei, kai ji atitinka vieną iš sąlygų:

1)     įmonės vidutinė mėnesio apyvarta nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m. sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. (jei įmonės pagrindinė veikla buvo apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., tai vidutinė mėnesio apyvarta lyginama nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m.);

2)     jei įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavo, o jos pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Norėdama gauti subsidiją įmonė turi atitikti visus šiuos kriterijus:

1)     š. m. sausio 1 d. ir paraiškos pateikimo pirmą mėnesio dieną, jei paraiška pateikta po 2021 m. sausio mėn., įmonėje dirbo bent 1 darbuotojas;

2)     įmonė paraiškos teikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus;

3)     įmonė iki 2020 sausio 31 d. už 2019 m. yra sumokėjusi ir (arba) įskaičiusi bent dalį A klasei priskiriamo GPM į savivaldybės ir valstybės biudžetus;

4)     įmonė paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną nėra reorganizuojama, dalyvaujanti reorganizavime, pertvarkoma, dalyvaujanti atskyrime, bankrutuojanti, bankrutavusi, likviduojama, likviduojama dėl bankroto, likviduota, jungiama peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujanti jungimesi peržengiant vienos valstybės;

5)     įmonė yra pateikusi finansines ataskaitas už 2019 m. VĮ „Registrų centras“;

6)     įmonės, kuri yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, nuolatinė buveinė turi būti įregistruota Mokesčių mokėtojų registre;

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais sumokėtą ir/arba įskaitytą A klasei priskiriamą GPM sumą:

1)     25 proc. nuo sumokėto ir / arba įskaityto GPM, jei pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM suma buvo daugiau kaip 2 000 Eur.

2)     500 Eur subsidija, jei pareiškėjo 2019 metais sumokėtas ir / arba įskaityta GPM yra 2 000 Eur arba mažiau.

3)     500 Eur subsidija, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m lapkričio 30 d. įsteigtoms įmonėms,  kurios laikotarpyje 2019 m. lapkričio – 2020 m. sausio negavo pajamų.

Didžiausios subsidijos dydis – ne daugiau kaip 800 000 Eur vienai įmonei.

Taip pat startuoja INVEGA tiesioginių Covid-19 paskolų išdavimas (skirta 30 mln.). Priemonės tikslas  padėti įmonėms susidūrusioms su likvidumo problemomis, sąlygotomis COVID-19. Pareiškėjais gali būti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės (išskyrus vykdančius veiklą žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, akvakultūros ir finansų  srityse), kurie:

1)     atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 6.1 papunktyje nurodytą sąlygą, t. y. jų apyvarta nukrito daugiau nei 30 proc., arba, naujų įmonių atveju, veikla buvo ribojama arba draudžiama minėtu nutarimu;

2)     2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis (netaikoma labai mažų ir mažų įmonių atveju);

3)     nėra valstybės ir savivaldybių įmonės ir įmonės, kuriose 25 procentus ir daugiau dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi valstybė ir (ar) savivaldybė.

Maksimalus paskolos laikotarpis – 72 mėnesiai. Palūkanų norma – priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio ir paskolos trukmės svyruoja nuo  0,1 proc. iki 1,69 proc. Maksimali paskolos suma – 100 000 Eur. Kiekvienu konkrečiu atveju suteikiamos paskolos suma apskaičiuojama pagal patvirtintą metodiką. Paskolos suma negali būti didesnė nei vidutinė vieno mėnesio 2019 metais ar 2020 metais buvusi (nekritusi) įmonės apyvarta.

LR socialinių reikalų ir darbo ministerija ruošia naują finansinės pagalbos priemonių paketą įmonėms nukentėjusioms nuo Covid-19. Planuojama skirti 180 mln. Eur. Šios lėšos bus skirtos subsidijoms prastovas paskelbusiems darbdaviams, darbdaviams po prastovų, darbo vietų steigimui ir kitoms priemonėms. Šia parama galės pasinaudoti ir savivaldybėms priklausančios įmonės.

Deja LR Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarime Nr. 24 įtvirtintas subsidijų teikimo paketas nebuvo derintas su socialiniais partneriais, todėl dalis asociacijos „LINAVA“ narių, kurių steigėjai yra savivaldybių administracijos, negalės pasinaudoti šiomis subsidijomis ir lengvatinėmis paskolomis, kaip ir kitos valstybės bei savivaldybių įmonės. Asociacija „LINAVA“ ne kartą oficialiai teikė savo pasiūlymus įvairioms institucijomis, prašydama atkreipti dėmesį į sunkumus esančius transporto sektoriuje, todėl nuolat dalyvaujame įvairiose darbo grupėse atstovaudami visų Lietuvos vežėjų interesus. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog š.m. sausio 6 d. asociacija „LINAVA“ buvo pakviesta į valstybinio lygio ekstremalios situacijos priemonių taikymo verslui koordinavimo darbo grupę, kuriai pateikėme savo siūlymus dėl naujojo 150 mln. Eur paramos paketo, kurį suderinus su socialiniais partneriais, pasieks verslui (planuojama vasario pradžioje). Pasiūlymuose išdėstėme savo argumentus, kodėl paramos priemonės turi būti skiriamos kompleksiškai, neišskiriant kelių sričių (restoranų, viešbučių ar turgaviečių prekiautojų), kurios siekia monopolizuoti paramai skirtas lėšas. Pabrėžėme, jog transporto sektorius buvo priešakinėse linijose kovoje su Covid-19 viruso sukeltomis pasekmėmis. Mūsų vairuotojai užtikrino nenutrūkstamą svarbiausių prekių ir medikamentų tiekimą, rizikuodami savo sveikata. Todėl neteisinga nenustatyti privalomą >30 % apyvartos kritimo kriterijų. Tokiu atveju įmonė, patyrusi 29 % apyvartos kritimą, jau nebegali kreiptis dėl paramos. Taip pat atkreipėme dėmesį, jog praeitais metais taikytos INVEGA finansinės paramos priemonės buvo veiksmingos ir mūsų vežėjai pasinaudojo daugiau kaip 12 mln. Eur parama. Atkreipėme dėmesį, jog savivaldybėms priklausantys keleivių vežėjai neturi galimybės kreiptis dėl lengvatinių paskolų gavimo, kurios būtinos siekiant stabilią įmonių veiklą, nes savivaldybės nesurinkdamos biudžetų, negalės padėti. Tokiu būdu, didžioji dalis savivaldybėms priklausančių keleivių vežėjų privalės kreiptis į komercines finansų įstaigas, o tuo tarpu privatūs keleivių vežėjai, galės pasinaudoti valstybės parama. Taip sukuriamos nelygios galimybės konkuruoti keleivių vežimo rinkoje.