2012 lapkričio 12

Susitikimas su Susisiekimo viceministru R. Vaštaku


Š. m. lapkričio 9 d. asociacijos “Linava” prezidentas A. Kondrusevičius ir sekretorius transporto politikai G. Ramaslauskas susitiko su Susisiekimo viceministru R. Vaštaku. Susitikime taip pat dalyvavo Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius G. Jakubauskas, direktoriaus pavaduotojas T. Pilukas ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojas R. Vilčinskas. Susitikimo tikslas – aptarti “Linavos” pateiktą Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių pakeitimo projektą, kuriame siūloma keisti šių taisyklių reikalavimus vežėjo buveinei ir vežėjo valdymo centrui (netapatinant jų). Dėl šio klausimo sprendimo asociacijos “Linava” iniciatyva buvo nuolat rengiami pasitarimai su Susisiekimo ministerijos ir VKTI atstovais, gauti įvairių kompetentingų institucijų išaiškinimai, tačiau problema galutinai neišspręsta.
Problemų vežėjams kyla ir dėl reikalavimų, keliamų vežėjo transporto priemonių stovėjimo vietai. Išanalizavę kitų ES šalių patirtį šioje srityje galime teigti, jog Lietuvoje šie reikalavimai yra neproporcingi, sudarantys nepagrįstus administracinius barjerus vežėjų verslui. Susitikimo metu buvo pritarta mūsų pasiūlymui atsisakyti minėtų reikalavimų. Pasitarimo dalyviai sutiko su “Linavos” siūlymais, jog Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse pakaktų nustatyti, kad ne reiso metu draudžiama transporto priemones laikyti gatvėse, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose bei kitose teisės norminiais aktais uždraustose vietose.
Pasitarimo metu Susisiekimo ministerijos, VKTI ir “Linavos” atstovams buvo pavesta įvertinti vežėjų ir VKTI pasiūlymus dėl reikalavimų vežėjo buveinei ir vežėjo valdymo centrui ir parengti galutinį suderintą Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių projektą, kuris bus teikiamas tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Transporto politikos departamentas