2019 kovo 28

Svarbu – rekomendacijos vežėjams dėl eilių Migracijos valdybose (tik nariams)


checklist-2077020_1920

Atsižvelgdama į tai, kad po įvestos privalomos išankstinės registracijos per registracijos sistemą www.epolicija.lt Vilniaus migracijos valdyboje kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi susidarė didelės laukiančių interesantų eilės, asociacija „Linava“ organizavo susitikimą su Migracijos departamento ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos atstovais, siekiant šią problemą spręsti. Migracijos departamento atstovai apgailestavo, kad dėl sparčiai didėjančių užsieniečių srautų, pasenusios įrangos, riboto darbuotojų skaičiaus ir pasiruošimo artėjančiai migracijos reformai nėra spėjama aptarnauti visų interesantų, o priėmimas „gyvos eilės“ principu sukelia dar didesnę sumaištį ir sumažina darbo efektyvumą, todėl jo buvo atsisakyta. Tačiau tikimasi, kad įgyvendinus suplanuotą migracijos sistemos reformą ir pradėjus dokumentų priėmimą elektroniniu būdu, po 2019 m. liepos 1 d. situacija pagerės.

Įvertinus šiuo metu susidariusią situaciją, teikiame keletą vežėjams naudingų rekomendacijų:

•                    Didelė problema yra asmenų atvykimas į priėmimą su netinkamai paruoštais arba išvis neužpildytais dokumentais, dėl ko asmeniui tenka registruotis kitam vizitui iš naujo ir atvykti pakartotinai. Rekomenduojame darbdaviams iš anksto atidžiai susipažinti su teikiamų dokumentų reikalavimais bei peržiūrėti užsieniečio pildomus dokumentus, kad dokumentai būtų priimami iš pirmo karto. Primename, kad reikalavimus pateikiamiems dokumentams dėl leidimo laikinai gyventi darbo pagrindu galima pasižiūrėti čia: https://www.migracija.lt/index.php?-2067087551 – rinktis „Ketinu dirbti pagal darbo sutartį ir mano profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą (UTPĮ 44 str. 1 d. 3 p. (3 atvejis))“.

•                    Patariame nuolat stebėti registracijos sistemoje www.epolicija.lt atsirandančias laisvas ankstesnes registracijos datas dėl kitų asmenų atšauktų registracijų. Taip pat primename, kad dėl tam tikrų svarbių priežasčių užsieniečiui (arba darbdaviui) nesant galimybei nustatytu laiku atvykti į priėmimą, būtina savo registraciją atšaukti.

•                    Primename, kad dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo asmuo turi kreiptis ne vėliau nei likus 4 mėnesiams (bendra tvarka) iki jo nacionalinės vizos galiojimo pabaigos, tačiau rekomenduojame registruotis ir teikti prašymą kuo įmanoma ankščiau. Praleidus nustatytą terminą gali susidaryti situacija, kad užsieniečiui pasibaigs jo turimos nacionalinės vizos galiojimas, o leidimas laikinai gyventi dar nebus įformintas. Nepasirūpinus iki 5 mėnesių galiojančia nacionaline viza, gauta Vizų išdavimo tvarkos aprašo 70.11. p. pagrindu (pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę),  užsienietis privalės išvykti iš šalies. Pažymėtina, kad atskiriems atvejams numatytas sprendimo priėmimas dėl leidimo laikinai gyventi skubos tvarka per 2 mėnesius, tačiau rekomenduojame naudotis šia galimybe tik išimtiniais atvejais, nes nustatyti terminai gali būti pratęsti, jeigu Migracijos departamentas sustabdo prašymo nagrinėjimą prireikus surinkti papildomos informacijos. Aktualią informaciją apie vidutinę sprendimų dėl leidimų laikinai gyventi priėmimo trukmę galima pasižiūrėti čia: https://www.migracija.lt/index.php?772482516.

•                    Užsieniečiui dėl svarbių priežasčių nespėjant atvykti į priėmimą jam paskirtu laiku arba apskritai dėl tam tikrų priežasčių (pvz., darbo) nesant Lietuvoje, siūlome pasinaudoti galimybe dokumentus leidimui laikinai gyventi darbo pagrindu teikti per įgaliotą atstovą, kuriuo pripažįstamas darbdavio įmonės direktorius arba bet kuris kitas darbuotojas, turintis direktoriaus pasirašytą laisvos formos įgaliojimą. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad jei registracijos sistemoje www.epolicija.lt užsienietį registruoja įgaliotas atstovas, būtina nurodyti ne įgalioto atstovo, o užsieniečio, pageidaujančio pateikti dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi, asmens duomenis (pastabų laukelyje galima nurodyti įgalioto atstovo kontaktinius duomenis).

Taip pat informuojame, kad 2019 m. kovo 27 d. užregistruotas ir skubos tvarka pateiktas derinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo projektas, kuriuo siūloma panaikinti reikalavimą prašymus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo teikti tame migracijos skyriuje, kurio aptarnaujamoje teritorijoje asmuo ketina deklaruoti gyvenamąją vietą. Įsigaliojus projekte siūlomoms nuostatoms, jau nuo 2019 m. balandžio 1 d. prašymai bus priimami visuose miestuose nepriklausomai nuo asmens deklaruotos gyvenamosios vietos.