LT EN RU
Naujienos

ATNAUJINTA Vairuotojams – privaloma izoliacija iki išvykimo iš Lietuvos arba 14 dienų

2020 birželio 01

Vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (4.1.6 papunktis), ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija yra privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau nei 14 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai grįžtama iš valstybės (-ių), kurioje (-iose) sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tokių valstybių sąrašą nustato ir kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas. Su aktualios redakcijos sąrašu galite susipažinti čia paspaudę „Sprendimas dėl valstybių sąrašų nustatymo“. Su visu nutarimo tekstu galite susipažinti čia.

 Vairuotojams, grįžtantiems iš šalių, kurios nėra įtrauktos į išimčių sąrašą ir norintiems apsilankyti valstybinėse įstaigose, pvz., tokiose kaip Migracijos departamentas, galima gauti NVSC leidimą palikti izoliacijos vietą. Ši tvarka galioja tik užsienio piliečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo, verslo ar studijų reikalais, kuriems privaloma 14 dienų izoliacija, leidimas suteikiamas nuvykti į darbo, studijų ar kitą, verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą.

Prašymą dėl leidimo išdavimo on-line režimu galima pildyti čia.

Prašyme nurodoma užsieniečio vardas pavardė, prašymo pagrindą reikia nurodyti – nuvykti į darbo, studijų ar kitą, verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą, darbdavio įmonės pavadinimas, izoliacijos adresas ir apskritis (Lietuvoje), kontaktiniai duomenys, adresas, kuriuo norima išvykti (privaloma nurodyti ne tik įstaigos adresą, bet ir pilną pavadinimą, pvz., Migracijos departamentas prie LR VRM) ir kitus duomenis.

Didžiuosiuose miestuose didelis besikreipiančių skaičius, tad rekomenduojama prašymą pateikti kuo ankščiau iki numatytos vizito datos migracijos skyriuje. Paprastai leidimas išduodamas per porą dienų, tačiau gali užtrukti ir ilgiau. Leidimas išsiunčiamas nurodytu elektroniniu paštu.

Atvykus į Migracijos departamentą (arba kitą įstaigą) paslaugai gauti, NVSC leidimą palikti izoliacijos vietą  privaloma turėti su savimi.

 Asociacijos „Linava“ rekomendacijos vežėjams:

Raginame vežėjus informuoti vairuotojus apie saviizoliacijos būtinumą ir supažindinti su atitinkamais reikalavimais, pasirašant pasižadėjimą laikytis saviizoliacijos taisyklių.

Čia pateikiame asociacijos „Linava“ parengtus atnaujintus rekomendacinius Transporto darbuotojo pasižadėjimo laikytis savizoliacijos taisyklių pavyzdžius lietuvių kalba  ir rusų kalba.

Primename, kad jeigu vairuotojas neturi galimybės saviizoliuotis savarankiškai, reikia kreiptis į savivaldybę prašant pagalbos surasti patalpas saviizoliacijai.

 

Pateikiame atnaujintus, su asmenų izoliacija susijusius valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus:

Dėl asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimo ir izoliavimo

Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Kiti aktualūs dokumentai prieinami asociacijos „Linava“ interneto svetainėje.

 


Grįžti
KLAUSK