LT EN RU
Naujienos

Svarbus prezidiumo posėdis

2012 sausio 06

Pirmasis šių metų Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, vykęs sausio 5 d., nužymėjo visų ateinančių metų asociacijos darbų gaires ir tarybų bei komitetų darbus.

Asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius pristatė asociacijos veiklos viziją ir prioritetines veiklos kryptis, kurias bendru sutarimu vėliau patvirtino ir prezidiumas.

Pasak jo, vienas svarbiausių darbų – užtikrinti kuo geresnes verslo sąlygas asociacijos nariams Rytų ir Vakarų rinkose, derantis su visomis reikalingomis institucijomis. Saugoti Lietuvos vežėjų interesus nuo kitų valstybių mėginimų išstumti Lietuvos vežėjus iš rinkų, ypač ekonominės krizės sąlygomis. Taip pat stiprinti partnerišką bendradarbiavimą su visomis Valstybinėmis institucijomis, stiprinti asociacijos autoritetą ir pasitikėjimą ja. Užkirsti kelią bet kokiems mėginimams kenkti asociacijos reputacijai nesąžiningais, savanaudiškais tikslais.

Asociacijos tarybų ir komitetų pirmininkai pristatė savo darbų planus, kuriuose detaliai išdėstyta kokius klausimus ar problemas spręs vežėjų atstovai kiekviename jų. Kiekvieno komiteto vadovas pristatė ir opiausias vežėjams problemas, kurias spręs šiame komitete dalyvaujantys vežėjai ir specialistai. Apie komitetų veiklą vežėjai bus informuojami nuolat.
Prezidiumas nagrinėjo ir vežėjų I. Ostrovskyj, K.Sadausko skundo dėl rinkimų rezultatų Kongrese bei galimybės pasirašyti taikos susitarimą su šiais vežėjais aplinkybes. Posėdyje dalyvavę šio teisinio proceso dalyviai patikslino, jog negavę galimybės perskaičiuoti balsų, jie taikos susitarimo pasirašyti negali.

Dėl asociacijos finansinio audito

Toliau nagrinėtas prezidiumo nutarimas dėl finansinio audito atlikimo įvertinant 2010 m. asociacijos veiklą bei suvedant 2011 m. finansinius duomenis. Posėdyje būsimus darbus ir jų terminus pristatė tarptautinės audito bendrovės „Ernst&Young“ atstovai, supažindinę prezidiumo narius su detaliu jų darbų atlikimu. Tuo pačiu jie patikslino, kad pirminėje apžvalgoje pateikti 2010 m. asociacijos finansiniai rodikliai nėra audituoti ir šių duomenų jie patvirtinti negali iki nebus atliktas pilnavertis finansinis auditas.

Asociacijos sekretoriato vadovybei pavesta baigti derybas su audito kompanija dėl audito paslaugų.

Taip pat dar kartą svarstytas tolimesnio išlaidų mažinimo ir sekretoriato struktūros optimizavimo klausimai. Apsikeista nuomonėmis dėl regioninių skyrių darbo bei atstovybės Rusijoje veiklos. Siūlyta atstovybei išlaikyti skiriamas lėšas panaudoti sutarčiai dėl Lietuvos vežėjų atstovavimo su patyrusia juridine Rusijos kontora, kuri galėtų gintų vežėjų interesus šioje šalyje. Sprendimą šiuo klausimu prezidiumas sutarė priimti po atliktos vežėjų apklausos, kuri ir parodys kokį atstovavimo modelį Rusijoje mato vežėjai.

Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto parengtas Prezidiumo darbo reglamento projektas. Svarstymo metu nuspręsta toliau tobulinti projektą Teisinių ir organizacinių reikalų komitete.
Kalbant apie vežėjų gynimą bylinėjantis ginčytinose administracinėse bylose su Rusijos ar kitų šalių kontrolės institucijomis, prezidiumas sutarė teikti visokeriopą paramą. Taip siekiama ginti savo šalies vežėjus ir formuoti atitinkamą institucijų požiūrį į mūsų šalies transporto įmonių teises.

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovas spaudai
Gytis Vincevičius