2017 rugpjūčio 21

Techninę apžiūrą ir toliau bus galima atlikti užsienyje


tuv-144997_960_720

Asociacija LINAVA kreipėsi į atsakingas valdžios institucijas dėl gegužės mėnesį paskelbto Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projekto, kuriuo buvo siūloma pripažinti tik Vyriausybės įgaliotų institucijų nustatyta tvarka atliktas transporto priemonių technines apžiūras.

Informuojame, kad minėtas projektas patvirtintas nebuvo. Privalomosios techninės apžiūros ir jos pripažinimo tvarka liks nepakitus. Registruojant motorines transporto priemones ir (ar) priekabas pripažįstama kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje atlikta privalomoji techninė apžiūra, jeigu ji dar galioja atsižvelgiant į Lietuvoje nustatytą privalomosios techninės apžiūros dažnumą. Jeigu kyla abejonių dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktos privalomosios techninės apžiūros, nacionalinis ryšių palaikymo punktas kreipiasi į tos valstybės, kurioje atlikta privalomoji techninė apžiūra, atitinkamą instituciją dėl privalomosios techninės apžiūros atlikimo fakto patvirtinimo. Lietuvoje registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje gali atlikti susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka įgalioti subjektai, kuriuos atlikti privalomąją techninę apžiūrą įgaliojo valstybė, kurioje jie yra.

Su įstatymų pakeitimų projektais, susijusiais su privalomosios techninės apžiūros reikalavimais, galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.