LT EN RU
Naujienos

Vežėjai ragina sutelkti pajėgas

2020 kovo 20

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ siūlo Vyriausybei įkurti Paramos koordinacinį centrą kovai su koronavirusu arba panašią laikiną struktūrą, kurios pagrindinė paskirtis būtų konsoliduoti valstybės institucijas, verslą ir visuomenę kovai su pandemija.

„Linava“ siūlo valstybei išnaudoti vežėjų sukauptas žinias bei patirtį, sujungti jas su privačiomis ir valstybės institucijomis, nes taip gali būti pasiektas geresnis rezultatas.

Kovo 20 d. Sveikatos apsaugos ministerijai išsiųstame „Linavos“ pasiūlyme rašoma, jog vertinant koronaviruso (COVID-19) grėsmės problemos mastą, būtina konsoliduoti ir Lietuvos įmonių ir gyventojų kompetencijas ir galimybes, koordinuojant medicinos priemonių paiešką, medicinos žaliavų paiešką, gamybą bei logistiką.

„Suvienijus jėgas būtų galima kur kas efektyviau reikalingomis priemonėmis aprūpinti pirmiausia sveikatos apsaugos sistemą, taip pat koncentruotis į pagalbą Lietuvos gyventojams“, – bendro centro privalumus aiškino „Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis.

Kaip žinoma, visuomenė šiomis dienomis ypač aktyviai vienijasi, siekiant sumažinti pandemijos poveikį – privačia iniciatyva renkamos lėšos bei sveikatos apsaugai reikalingos priemonės, organizuojami savanoriai, kurie padeda jautriausioms visuomenės grupėms. Verslo organizacijos taip pat pagal savo galimybes finansuoja, teikia paslaugas medikams.

„Vienose rankose sutelkus visą informaciją ir koordinuojant veiksmus, būtų galima pasiekti daug geresnių rezultatų, nedubliuoti veiksmų, pigiau įsigyti reikalingas prekes. Vežėjai tikrai gali prisidėti savo žiniomis, patarti ir padėti organizuojant logistikos procesus“, – sako „Linavos“ generalinis seketorius Mečislavas Atroškevičius.