2019 rugsėjo 04

Vežėjai vienija jėgas kovai dėl Mobilumo paketo


stop-634941__340

Trys didžiausios Lietuvos vežėjų asociacijos pasirašė bendrą laišką Lietuvos atstovams Europos Parlamente, kuriame išdėsto numatomą Mobilumo paketo žalą Lietuvos transporto sektoriui, o kartu ir bendrai Lietuvos ekonomikai.

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinis sekretorius Tomas Jurgelevičius ir Lietuvos vežėjų sąjungos generalinis sekretorius Sigitas Žilius pasirašė bendrą laišką šių metų pavasarį išrinktiems Lietuvos atstovams Europos Parlamente. Jame išdėstyti argumentai prieš Mobilumo paketą bei jo numatomus padarinius. Laiške vežėjų atstovai pabrėžė, kad Mobilumo paketas nėra susijęs su socialinėmis garantijomis darbuotojams, šis teisės aktas iš esmės susijęs su didžiųjų Europos valstybių protekcionistine veikla.

„Mobilumo paketo I“ pasiūlymai apribos ES transporto rinkos veikimą reikšmingai sumažindami Lietuvos vežėjų konkurencingumą ir priversdami dalį įmonių trauktis iš Lietuvos, siekiant stabilizuoti padidėjusias sąnaudas dėl planuojamų reikalavimų grąžinti vilkiką, kabotažo apribojimų, taip pat komandiravimo bei darbo ir poilsio taisyklių taikymo“, – rašo Lietuvos vežėjų atstovai savo laiške Europos Parlamento nariams.

Vežėjai teigia, kad neužkirtus kelio nepalankiems Mobilumo paketo sprendimams, Lietuvos transporto ir saugojimo sektorius susidurs su reikšmingai padidėjusiomis veiklos sąnaudomis, todėl praras turimą potencialą, nulemdamas Lietuvos BVP, valstybės surenkamų mokesčių, biudžeto ir eksporto praradimus.

„Viliamės, kad Lietuvos europarlamentarai deramai įvertins transporto sektoriaus svarbą ir tinkamai atstovaus Lietuvos interesus Europos parlamente“, – sakė „Linavos“ generalinis sekretorius M.Atroškevičius. Anot jo, siekiant palankaus rezultato reikalingas sutelktas tiek pačių vežėjų, tiek valstybės institucijų, tiek atstovų Europos Parlamente darbas.