LT EN RU
Naujienos

Vežėjams – geros žinios iš Migracijos departamento

2019 sausio 11

Migracijos departamento specialistai žada tobulinti procedūras, reikalingas norint gauti leidimą laikinai gyventi atvykus dirbti.

2019 m. sausio 10 d. „Linavos“ prezidiumo narys, Ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininkas Oleg Tarasov bei Transporto reikalų departamento Transporto politikos skyriaus vadovas Aleksandr Tolstoj  susitiko su Migracijos departamento direktore Evelina Gudzinskaite ir departamento specialistais.

Susitikime aptartos praktinės problemos, su kuriomis gali susidurti vežėjai, norintys darbuotojams (arba vairuotojams) gauti leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu. Daugiausia dėmesio skirta tiems asmenims, kurie ketina dirbti Lietuvoje pagal darbo sutartį ir turi profesiją, kuri yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą.

„Linavos“ atstovai pristatė vežėjų situaciją Migracijos departamento specialistams, kartu aptarė  problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Susitikime buvo sutarta, kad pagal „Linavos“ atstovų pasiūlymus Migracijos departamentas stengsis patobulinti interesantų aptarnavimo procesus, informacija dėl reikalavimų dokumentams turėtų tapti aiškesnė.

„Džiaugiamės, kad Migracijos departamento specialistai geranoriškai bendradarbiauja su vežėjais, kartu ieško sprendimų, kad transporto sektorius galėtų lanksčiau spręsti darbuotojų klausimus“, – sako O. Tarasov.

Migracijos departamento direktorė E. Gudzinskaitė susitikime taip pat pažymėjo, kad nuo šių metų kovo 1 d. įsigaliojus tam tikriems įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimams, bus atsisakyta reikalavimo pateikti dokumentus, patvirtinančius užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus, vietoj jo įtvirtinus supaprastinantį reikalavimą pateikti darbdavio informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus.

Be to, nuo 2019 m. liepos 1 d. planuojama interesantų dokumentų priėmimą ir aptarnavimą perkelti į elektroninę erdvę, todėl procesai bus labiau optimizuoti, o interesantų aptarnavimo laikas iki atitinkamo sprendimo priėmimo turėtų sutrumpėti.

Šiuo metu rengiamas ir derinamas Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymo „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, todėl daug dėmesio skirta šio projekto ir asociacijos „Linava“ pateiktoms pastaboms ir pasiūlymams aptarti.

Asociacijos „Linava“ Migracijos departamentui yra pateikusi savo nuomonę, kad projekte įtvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama pakeisti įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą kriterijų struktūrą, atsisakant skirstymo į privalomus ir papildomus kriterijus ir įvedant naujus, itin griežtus reikalavimus (pvz., reikalavimą, kad įmonės mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis būtų ne mažesnis nei Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas metinis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį), dėl kurių iš esmės tik vienetai transporto įmonių turėtų galimybę patekti į Patvirtintų įmonių sąrašą, yra nenaudingi kelių transporto sektoriaus įmonėms, kurių didžioji dauguma yra smulkūs ir vidutiniai verslininkai, todėl būtina toliau ieškoti optimalių sprendimų.

Taip pat susitikime aptartas tarpvalstybinio bendradarbiavimo su Baltarusijos Respublika migracijos klausimais gerinimo poreikis, įmonių, neįtrauktų į Patvirtintų įmonių sąrašą,  aptarnavimo Lietuvos Respublikos ambasadose ir konsulatuose problematika ir kiti susiję klausimai.