LT EN RU
Naujienos

Vežėjams skirti ETMK leidimai

2018 gruodžio 10

Lietuvos transporto saugos administracija informuoja, kad vadovaujantis Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos    31 d. įsakymu Nr. 2BE-264 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskirstyti ETMK leidimai 2019 metams.

      Skirstymo rezultatai priklausė nuo:

      – išduotų ir grąžintų panaudotų vienkartinių leidimų tarptautiniam krovinių vežimui keliais skaičiaus ir naudojimo efektyvumo;

      – transporto priemonių, atitinkančių nustatytas kategorijas, skaičiaus;

      – transporto priemonių, atitinkančių nustatytas kategorijas, naudojusių vienkartinius leidimus tarptautiniam krovinių vežimui keliais, skaičiaus;

      – galiojančių Europos Bendrijos licencijos kopijų skaičiaus;

      – turimų ETMK leidimų skaičiaus ir jų naudojimo efektyvumo;

      – sunkių, labai sunkių ir sunkiausių pažeidimų, esančių Europos kelių transporto įmonių registre (ERRU), skaičiaus.

    Apie ETMK leidimų atsiėmimo terminus Administracija informuos papildomai, kadangi leidimai dar negauti.

 Su vežėjų, kuriems skirti ETMK leidimai, sąrašu galite susipažinti Lietuvos transporto saugos administracijos tinklalapyje: https://ltsa.lrv.lt/lt/naujienos/vezejams-skirti-etmk-leidimai-1