LT EN RU
Naujienos

Vežėjų dėmesiui

2011 spalio 10

Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) kartu su Lietuvos nacionaline vežėjų automobiliais asociacija “LINAVA” vykdo asociacijos narių apklausą apie naudojimąsi IRU sukurtu ir 11-oje Europos Sąjungos šalių: Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje ir Vengrijoje bei Baltarusijoje, Bosnijoje-Hercogovinoje ir Gruzijoje (nuo 2011m. spalio 5 d.) sėkmingai įdiegtu išankstinio duomenų pateikimo Europos Sąjungos ir Muitų Sąjungos muitinėms moduliu TIR-EPD.

Šis modulis Lietuvoje yra naudojamas lygiagrečiai su Lietuvos muitinės naudojamu “Verslininko” moduliu, tačiau TIR-EPD modulis turi ir nemažai papildomų privalumų, kurie padeda vežėjams – TIR sistemos dalyviams efektyviau panaudoti turimus duomenis:

- TIR EPD modulis yra nemokamas visiems TIR turėtojams, kas leidžia sutaupyti nemažas lėšas (vidutinė įmonė sutaupo iki 1.700 EUR per metus);
- apsaugo komercinius duomenis, pateikiamus kitiems naudotojams;
- išankstinės elektroninės deklaracijos vienu metu išsiunčiamos į visas ES šalis;
- operatyvus ES muitinių atsakymų gavimas, jų analizė, taisymas ir pakartotinis išsiuntimas;
- saugi naudojimosi prieiga.

Apklausa, kurią pradeda vykdyti asociacija “LINAVA, leis ištirti Lietuvos vežėjų – asociacijos narių patirtį ir poreikį atliekant elektroninio išankstinio deklaravimo procedūrą naudojant TIR –EPD modulį, taip pat sužinoti, ko trūksta sėkmingam šios sistemos naudojimui vežėjų tarpe ir suteiks informaciją apie tolimesnės strategijos kryptis vystant TIR-EPD servisą.

Išsiaiškinti visus šiuos klausimus IRU paruošė anketą, kuriame yra 17 klausimų su atitinkamais galimų atsakymų variantais. Vežėjai anketą gali užpildyti lietuvių kalba internete šia nuoroda: http://www.iru.org/iforms-app?form_id=326&lng=en&src=email, rusų kalba – šia nuoroda: http://www.iru.org/iforms-app?form_id=313&lng=en&src=email.

Užpildyti šią anketą trunka 5-10 min. Anketos yra siunčiamos tiesiogiai į IRU, kur bus įvertinta bendra situacija su TIR-EPD ir, atsižvelgiant į vežėjų pageidavimus, bus numatytos šalys, kur bus nukreiptos IRU pastangos įjungiant šias šalis į bendrą TIR-EPD sistemą.

Prašome visas Lietuvos vežėjų įmones – asociacijos “LINAVA” nares aktyviai dalyvauti pildant anketą. Iškilus bet kokiems klausimams, prašom kreiptis į asociacijos “LINAVA” TIR departamentą telefonu (85) 2740280 arba el. paštu tir@linava.lt

TIR departamentas