LT EN RU
Naujienos

VEŽĖJŲ DĖMESIUI

2011 rugsėjo 12

TIR departamentas informuoja, kad kiekviena vežėjų įmonė, esanti asociacijos LINAVA narė, turi galimybę prisijungti prie asociacijos “LINAVA” tinklapyje esančios informacijos apie savo įmonę. Nuorodoje “INFORMACIJA VEŽĖJAMS” surandama sekanti nuoroda “TIR SISTEMA (užsiregistravus)”, ją paspaudus įvedami prisijungimo duomenys ir galima peržiūrėti duomenis apie įmonės dalyvavimą TIR veikloje:
- įmonės įgaliotų pirkti TIR knygeles asmenų sąrašą;
- įmonės pateiktas TIR knygelių garantijas ir jų galiojimo laikotarpį;
- įmonės turimas TIR knygeles;
- įmonės grąžintas asociacijai “LINAVA” TIR knygeles, neturinčias patvirtinimo SAFE-TIR programoje;
- įmonės turimų TIR knygelių būklę;
- TIR knygelių išdavimo blokavimo priežastis.

TIR departamentas kviečia vežėjus aktyviai jungtis prie esamos duomenų bazės, kur yra patalpinta informacija apie įmonės veiklą TIR sistemoje ir prašome laiku pateikti TIR departamentui bankų garantinių raštų pakeitimus, trūkstamus autotransporto dokumentus ir kitus būtinus pateikti dokumentus, tokiu būdu sutaupyti savo ir TIR departamento darbuotojų naudingą laiką skirtą efektyvesniam TIR veiklos valdymui.
Prisijungimo duomenys teikiami telefonu (85) 2740280 (prisijungimui prie TIR sistemos) ir (85) 2786519 (prisijungimui prie asociacijos “LINAVA” tinklapio).

TIR departamentas