LT EN RU
Naujienos

Vežėjų problemos Kazachstane – į tarpvyriausybinės komisijos posėdį

2019 kovo 06

Kovo 4-5 dienomis Vilniuje vyko 12-asis Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo komisijos posėdis, į kurį „Linavos“ atstovai buvo pakviesti kaip ekspertai.„Linavos“ atstovai posėdyje siekė, kad būtų oficialiai užfiksuoti klausimai, keliantys problemų Lietuvos vežėjams. Vienas pagrindinių tokių klausimų – kelionės leidimų vežti krovinius Lietuvos ir Kazachstano vežėjams išdavimo netolygumas.

„Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis džiaugėsi, kad konsultacijose su ekspertais buvo akcentuoti Lietuvos vežėjams rūpintys klausimai, todėl tikimasi, kad šiais metais minėti klausimai bus aktyviai sprendžiami Lietuvos – Kazachstano Mišrios komisijos tarptautinio susisiekimo kelių transportu klausimais posėdyje.

Kovo 4 d., vykstant Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo komisijos posėdžiui, Lietuvos pramonininkų konfederacijoje įvyko Lietuvos ir Kazachstano transporto ir logistikos srities specialistų neformalus susitikimas. „Linavos“ prezidiumo narys, Ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininkas Oleg Tarasov iškėlė nemažai klausimų – jis atkreipė dėmesį į trečiųjų šalių kelionės leidimų trūkumą, pildymo ir panaudojimo ypatumus, su kuriais nuolat susiduria vežėjai iš Lietuvos.

„Pasakiau, kad leidimų sistema yra ydinga ir kolegos iš Kazachijos man pritarė“, – sako O.Tarasov.

Susitikime taip pat buvo kalbama apie darbo jėgos judėjimą bei apmokymą ir kvalifikacijos kėlimą.

Kolegos iš Kazachstano išreiškė poziciją dėl abipusio bendradarbiavimo galimybių. Jie ypatingai teigiamai vertina Lietuvos transporto sektorių ir jo pasiekimus – pas mus vien tik kelių transportas sukuria daugiau nei 6 proc. šalies BVP.